Rundt 50 unge voksne, mange med flere barn, har etablert seg de siste årene i Stjørna. Mange er i starten av 20-årene og har ikke rukket å starte på familielivet enda. De fleste av oss er jobbpendlere, men velger likevel å bo her. Det eneste vi trenger for å gjøre det, er en trygg barnehage og 1-10-skole. Vi voksne kan pendle til jobb, men barna må få slippe. Dugnadsånden er stor her ute og kommunen har lite bidrag ellers i bygdene våre.

Familien Hanssen er et av flere eksempler på familier som har beriket Indre Fosen kommune de siste årene. Denne familien har tilført omtrent 10 millioner kroner i økonomiske overføringer til kommunen etter de kom flyttende til Fiksdalen. De har også beriket bygda med tre barn og produksjon av lokal gårdsmat på den fine gården sin, og selv jobbet som lærere i Åfjord. De valgte å flytte til Stjørna utelukkende fordi det var barnehage og 1-10 skole her, og selvfølgelig vakker natur. Tenk hva kommunen hadde tapt om de ikke hadde disse primære tjenestetilbudene som familien Hanssen var ute etter, og hva de kommer til å tape på utflytting eller om bare én trebarnsfamilie velger å legge om planene sine og velger en annen kommune.

Flere av tilflytterne kom flyttende utelukkende pga. nye Mælan skole som sto klar for 2,5 år siden og flotte Fagerbakken barnehage, og følte på en framtidstro for Stjørna. Vi vet at mange flere har ønsker om å flytte hit, men har nå pga. den usikkerheten kommunen viser rundt skolestrukturen, forståelig nok lagt planene på is. Dersom ungdomstrinnet flyttes fra Mælan til Åsly, rammer det barna hardt med oppunder 500 timer på buss hvert år, noe ingen foreldre kan utsette barna sine for.

Etter dagens bussrute tar det 72 min fra innerste del av Råkvåg til Åsly skole, én vei. Denne ruta blir garantert MYE lengre for å få plukket opp alle barna helt i utkantene og mange stopp underveis. Vi må også legge til minst 10 min. hver vei pga. reisetid skal være fra dør til dør.

82 min. buss én vei

164 min. buss hver dag = 2, 7 timer hver dag

164*5= 820 min. buss pr. uke = 13,7 timer hver uke

2,7 timer buss hver dag *180 skoledager pr. år= 486 timer pr. år

Den lange avstanden sier seg selv at denne ballen må legges død en gang for alle, det er ikke gjennomførbart! Veien er like lang i dag som den kommer til å være om både 5 og 50 år.

Vi ber om at kommunen legger langsiktige planer og har tro på oss. Vi trenger tid til å vokse!

Fra tilflyttere til Stjørna