Ordførere og kraftselskap på Fosen hevder i et leserinnlegg i Fosna-Folket 16. november at vi står i fare for å mangle strøm på Fosen, og at vi må både bygge ut mer for kraftproduksjon og få realisert den nye sentralnettlinja fra Åfjord til Surnadal. Dette virker noe merkelig når de senere i samme innlegget slår fast at vi i Fosen har tilgang på så mye fornybar energi at vi i dag eksporterer det meste ut av vår region.

Det må bety at selv om vi demonterer de ulovlige vindkraftanleggene på Storheia og Roan så er det fremdeles nok strøm på Fosen. Det betyr også at det er unødvendig å rasere enda mer verdifull natur over Stjørnfjella, og reinbeiteområder, med en ny sentralnettlinje med en kostnad på cirka 3 milliarder kroner som vanlige strømforbrukere må være med på å betale. Mye energi går også tapt ved lange overføringslinjer, spesielt ved en fjordkryssing med sjøkabel. I samme slengen kan en også argumentere for at det er unødvendig å bruke strømforsyningen til et mulig fremtidig bitcoinselskap i Stordalen med behov for 6 MW. For ikke å nevne den unødvendige elektrifiseringen av oljeplattformene Draugen og Njord med kabel fra Roan med behov 80 MW (tilsvarer forbruket for 15 000 boliger), og med en kostnad på 5,1 mrd. kroner.

Ordførere og kraftlag bør i første omgang gå en runde med seg selv for å finne ut hvordan en skal bruke den lokalproduserte kraften på en god og miljøriktig måte, hvilke prosjekter er det fornuftig å støtte opp under, satse på de riktige fornybare energiformene uten de store naturinngrep og ikke minst energieffektivisering. Med en omfordeling av midlene står det faktisk mange milliarder til disposisjon.

Magnar Østerås Fosen Naturvernforening