Mandag publiserte vi den første saken laget av Fosna-Folkets boligrobot. Dette er en såkalt automatisk generert sak, laget på grunnlag av offentlig tilgjengelige opplysninger om hvert enkelt boligsalg.

Ikke attraktivt nok

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet, er det visstnok noe som heter blant eiendomsmeglere. Men selv om boligen har sjøutsikt og er skjermet for innsyn, betyr ikke det nødvendigvis at den selges for en høy pris her. Årsaken til det store spriket i boligpriser på bygda, er trolig at flere områder ikke oppleves som attraktivt nok for mange nok kjøpere til at prisen drives opp.

Men bildet er ikke entydig.

Her selges også boliger etter budkrig, prisen øker voldsomt på kun kort tid, og spesielle objekter kan gå for en svært høy pris.

Offentlige opplysninger

Hver gang det selges en bolig, registreres en rekke opplysninger i eiendomsregisteret hos Statens kartverk. Pris på boligen, hvor mange kvadratmeter den er, hvor boligen ligger, hvem som selger og hvem som kjøper.

Disse opplysningene kan settes sammen med opplysninger om tidligere boligsalg i nærheten, og på grunnlag av disse opplysningene kan det blant annet beregnes kvadratmeterpris, prisstigning, hvor mange ganger eiendommen har skiftet eier de siste årene, og hvor høy salgsprisen er sammenlignet med andre boliger i samme område.

Svensk firma

Fosna-Folkets boligrobot setter disse tallene i system, og legger forklaringer på tallene. Dette er strukturerte opplysninger satt sammen i system med språk til en nyhetsartikkel, slik at hver gang det selges en bolig eller fritidsbolig i dette området så lages det en sak på salget.

Vi kjøper disse sakene fra et svensk firma som heter United Robots. Dette er ikke nytt i norsk presse. Blant annet bruker Bergens Tidende og Fædrelandsvennen de samme tjenestene. Men med unntak av noen små lokalaviser rundt Bergen, er det nytt at lokalaviser kjøper denne typen automatisk generert stoff.

Opplyst marked

Vi tror at denne typen stoff har en ekstra stor nytteverdi for akkurat våre lesere.

For jo mer opplyst et marked er, jo mer opplyste beslutninger kan kjøper og selger ta, og slik kan markedet fungere bedre. Dette er en av flere grunner til at Fosna-Folket nå velger å publisere en automatisk generert sak for hvert salg av eiendom på Fosen.

Personlig formue

Kjøp og salg av bolig er en av de aller største beslutningene folk gjør gjennom et livsløp. I Norge har de fleste innbyggeren hoveddelen av sin personlige formue plassert i bolig. Dette anses som en sikker pengeplassering dersom du bor i et større tettsted eller i by. Her, derimot, er det en noe mer usikker plassering.

Vi kan ikke hjelpe deg stort med risikoen du tar når du kjøper bolig, men vi kan bidra til at markedet blir mer opplyst for kjøpere og selgere. Og forhåpentligvis kan det bidra til at det blir litt enklere å orientere seg i et fremmed område for folk som vurderer å flytte hit.

Testfase

Vi kommer til å teste både form og publiseringstidspunkt på fosna-folket.no for disse sakene i en tid fremover. Over tid er målet å bygge opp et oppslagsverk over bevegelser i eiendomsmarkedet her, som vi har godt håp om at dere lesere vil ha god nytte av - både dere som skal selge eller kjøpe, men også dere som nå får enda en kilde til å orientere dere om det som skjer akkurat i ditt nærmiljø.