Kort oppsummert

  • Biskop Herborg Finnset besøkte menighetene i Osen, Roan, Stoksund og Åfjord sist uke.

  • Besøket inkluderte møter med menigheter, ansatte i kirken, bedriftsbesøk og deltagelse i ulike arrangementer.

  • Bispevisitene understreker kirkens viktige rolle for lokalsamfunnet og Herborg Finnset inntrykk var veldig positivt.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.
Les mer om hvordan vi forholder oss til kunstig intelligens.

Strålende vintervær, gjestfrihet og flotte arrangement med hundrevis av fine folk, gjorde biskopen heftig begeistret. Kirka i Osen og Åfjord favner både dypt og vidt.

– Jeg sitter igjen med mange sterke inntrykk, sier biskop Herborg Finnset.

– Mangfoldskonserten i Åfjord kirke og bandet Lydløsst var så bra! Aldri før har jeg opplevd lyd og musikk styrt med blikket!

Hvert sjuende år

Bispevisitas gjennomføres til alle menigheter i Nidaros bispedømme omtrent hvert sjuende år. Dette var historiens første felles visitas for Nord-Fosen. Kirka er lokal og finnes alle steder. Da er det også viktig at den øverste lederen i vår region, bruker tid med medarbeidere og menigheter. Åfjord kommune er opptatt av inkludering og mangfold, og dette gjenspeiles i kirkas arbeid.

Åfjord blandakor. Foto: Steinar Leirvik

Visitasdagene startet med en mangfoldskonsert ledet av tidligere ordfører Vibeke Stjern i Åfjord kirke. Her var det Gjermund Sandvik som spilte med øynene, Richard Hansen rappet, og Ida Harsvik var sangsolist med resten av musikerne i Lydløsst. I tillegg deltok Øvrigheita og Herligheita, Axel Frønes, Åset skolekorps, Voksenopplæringa, Yulin Lu, Maria Ramsø og Samuel Kjenes, Åfjord blandakor og Åfjord Janitsjar.

Varm gjærbakst og en sterk historie

Det er mye historie mellom veggene i Roan kirke. Her har mennesker møttes i glede og sorg i over 300 år. Murene har stått imot vær og vind, samtidig som de har favnet livene til mennesker i generasjoner.

I Roan møtte biskopen de ansatte i kirka. På Julie Næss-tunet ventet både varm gjærbakst og en sterk historie.

På Julie Næss-tunet har de kirka i ryggen. Både bokstavelig med Roan kirke som nabo, og med kirka sitt nærvær for beboerne, forteller biskopen, som fikk en personlig hilsen og et nyskrevet dikt fra Sissel Terning under sangstund for beboerne. Besøket berørte biskopen på flere måter.

– Fortellingen om Julie Næss er en sterk historie om en ukuelig vilje og som bar så mange muligheter.

Diakon Tone Foss (t.v.) intervjuet biskop Herborg under sangstund på Julie Næss-tunet. Foto: Steinar Leirvik

Etter møte med helsesektoren og besøk hos Kråkøy Slakteri Norcod, ble dagen i Roan avsluttet med konsert i Fosenkatedralen. Den ble ledet av menighetsrådsmedlem og ordfører Erling Iversen. Den velfylte kirka fikk også oppleve ordføreren på trekkspill sammen med bandet Murvolds. I tillegg til sang fra koret Yulins og sangeren Barbro Amrud Nilsen.

Hurtigruten og kirkefest

Onsdag morgen var biskopen invitert til trappetur i Bessaker. Sol, smil og formidling fra Knut Johan Monkan sørget for en annerledes start på dagen for en kirkeleder som ellers deltar på mye møter. Vel nede fra trappa, ventet et overraskende besøk av hurtigruta Spitsbergen.

Videre fortsatte biskopen på bedriftsbesøk hos Woolero i Osen, hvor gründer og daglig leder Mathias Hoel fortalte om nye bruksområde for kassert ull. Jo Terje Stein, sektorleder for utvikling og miljø i Osen kommune sammen med Sigurd Strand og Jenny Nordmeland fra Ungdomsrådet, sørget deretter for omvisning på Nota flerbrukshall.

Berørt av gleden

– Jeg blir berørt av gleden som alle møtte oss med, sier biskop Herborg.

– På Nord-Fosen er det en kjærlighet til kirkene og livet som leves der, og så blir jeg veldig glad og stolt over alt godt som sies om dyktige, nærværende medarbeidere i kirka, med nærhet til lokalsamfunnet.

Murvolds, med blant andre ordfører Erling Iversen på trekkspill, fylte Fosenkatedralen i Roan med gammeldansmusikk. Foto: Steinar Leirvik

Dette kom også fram i møte med kommuneledelsene, ved et besøk hos kommunens eldste på Mølnbergtunet, og osingene fornektet seg ikke da de inviterte til visitasfest i kirka, ledet av sogneprest Einar Strøm og ordfører Håvard Strand. Her deltok trekkspillklubben med sangere, Tor Inge Sundet, Osengan, Rachel, Yulin og Fame. Etterpå ble langbord dekket i midtgangen av kirka og fylt med rikelig av både søtt og salt. En drar ikke sulten fra Osen!

Brukteventyret

Biskopen er opptatt av samfunnet som kirka er en del av. Besøk hos bedrifter hører naturlig med, og i Åfjord var det naturlig å avlegge en av bygdas store entreprenører besøk. Hos Tore Løkke i Lundfjorden ble det et interessante innblikk i en hjørnesteinsbedrift, men også viktige samtaler om bolyst og bli-lyst, beredskap og næringsutvikling.

Samtalen på kommunehuset om samarbeid mellom kirke og skole avslørte utfordringer som må jobbes videre med lokalt, mens både salmekveld i Stoksund kirke og besøk hos Preg barnehage viste mye av bredden av kristent arbeid i Åfjord. Fellesskapet både her og i bruktbutikken, gjorde sterkt inntrykk på biskopen.

Humor og humør med sogneprest Einar Strøm (t.v.) og ordfører Håvard Strand som programledere på heimebane i Osen kirke. Foto: Steinar Leirvik

– I butikken «Brukt Å my’ mer» kom en ung mor, en av de nyankomne i Åfjord, og viste fram babyen sin: den nye kvisten på lokalsamfunnets store tre, sier biskop Herborg.

– Gleden blant de frivillige over å kunne bidra og ha sted å være til nytte, og finne både fellesskap og vennskap er fantastisk å oppleve, mener en strålende fornøyd biskop etter visitasuka i Osen, Roan, Stoksund og Åfjord sokn. Kirka på Nord-Fosen favner hele livet.

Steinar Leirvik, prost i Fosen