For 4 år siden ble jeg valgt inn i kommunestyret i Ørland kommune, for Senterpartiet. Det har vært 4 spennende år. Utfordrende, interessante, bratt læringskurve. Ble valgt som leder av utvalg for helse og familie, og har engasjert meg, og prøvd å sette meg inn, i alt som foregår.

Senterpartiet har, etter en noe turbulent start på perioden, samarbeidet godt med Arbeiderpartiet. Jeg er veldig stolt over å ha vært med å bidra til gode vedtak, som:

I budsjett for 2022 hadde kommunedirektøren lagt inn ett nedtrekk på 2,3 millioner innenfor familiehelse/rus-og psykiatri og jordmortjenesten. Sp, sammen med Ap, la inn forslag om å opprettholde stillingene som var foreslått nedlagt, og flertallet bevilget 2,5 millioner til dette. Heldigvis!

Det ble på våren 2022 vedtatt, etter forslag fra Sp sammen med Ap, å åpne en avdeling på 7 plasser ved Bjugn Helsesenter.

Vi har, sammen med Ap, vedtatt en økning til hjemmetjenesten på 2 millioner.

Vi bevilget, sammen med Ap, 100 000 kr, slik at innbyggere med behov for for eksempel velferdsteknologi o.a., og som ellers ikke får offentlig støtte, kan søke om sånn støtte.

Vi har fått ett vedtak på at personer som har behov for brukerstyrt personlig assistanse nå kan bruke private tilbydere til dette.

Senterpartiet fikk med seg kommunestyret i ett vedtak om at det ved våre skoler og institusjoner, og ellers der det blir laget/servert mat, skal serveres sunn og næringsrik mat med råvarer fra lokale produsenter så langt det er mulig.

Dette var noen eksempler på hva vi har vært med og bidratt til siste periode.

I tillegg gikk vi i Sp høyt ut i forrige valgkamp og lovte at det ikke skulle bli eiendomsskatt. Det har de fleste andre vært enige i, så dette er unngått.

Som medlem i utvalg for helse og familie, har jeg blitt kontaktet av mange av våre innbyggere. Det er sterke historier om enkeltmennesker jeg har fått høre, og som har gått rett i hjertet på meg. Skulle så gjerne ha fått hjulpet hver og en. Syns det er fint å få høre disse historiene, da får vi vite hvordan tjenestene fungerer, og blir også bedre satt i stand til å forstå hva som fungerer og ikke fungerer innenfor tjenestene. Når man hører at vi leverer forsvarlige tjenester, så gjør vi nok det, men for mange virker det ikke sånn.

Jeg har for neste periode sagt ja til å stå på Senterpartiet sin liste til valget, og håper på fornyet tillit fra velgerne.

Vi står overfor store utfordringer innenfor helse i kommunen vår.

Eldrebølgen er noe som kommer, det har vi fått høre i mange år nå. Vel, den er her, og den har kommet hardt! Det skulle egentlig ikke være noen overraskelse, men det virker som det er det.

Hjemmetjenesten vår sliter, og jeg har inntrykk av at de leverer forsvarlige tjenester, men det lille ekstra mangler. Når man hører at folk ikke får stå opp før 11-12 på formiddagen, at de ikke har tid til å koke kaffe til brukere, at middagen ikke blir varmet opp, ja, da skjønner vi at det er for lite folk på jobb. Vi i Sp. vil jobbe hardt for å få økte bevilgninger slik at en kan bemanne opp og gi brukere den tjenesten de fortjener.

Sykehjemmet er fullt! Og det er mange i kø for å få plass ved langtidsavdelingen i Bjugn. Korttidsavdelingen på Brekstad har fullt opp med langtidsbrukere, sånn at folk som er utskrivningsklare fra St. Olavs enten blir liggende på sykehuset, eller sendt til avdelinger i andre kommuner som Ørland har samarbeid med. VI VIL JO IKKE HA DET SÅNN!

Vi skulle ha bygd ett helt nytt sykehjem med plass til alle, men det er en så stor kostnad at det sier seg selv at vi ikke kan gjøre. Ved helsesenteret i Bjugn er det en fløy som er i så dårlig stand at den ikke er i bruk. Vi kan enten pusse opp den, da får vi ikke plass til mer enn 16 pasienter, om jeg har skjønt det rett, og da blir det uansett for lite.  Hvis vi river den fløyen og bygger opp helt ny, vil vi få plass til 32 pasienter. Sp mener vi må gjøre det, og da fundamentere for at det går an å bygge opp en etasje til om det skulle bli nødvendig. Kommunestyret mener de beregningene som er gjort viser en altfor stor kostnad, og det er vi enige i. Men nå må vi bestemme oss for hva vi gjør, vi kan ikke vente lenger! Hva med å lyse ut ett anbud på dette, så får vi en mer reell pris å forholde oss til?

Pasienter med rusproblematikk og psykisk uhelse øker, særlig blant barn og unge. Vi i Sp. vil jobbe for å opprettholde og gjerne øke bevilgningene til denne pasientgruppen.

Regjeringen vil bruke 3 milliarder på en opptrappingsplan for psykisk helse som forplikter for 10 år fremover. Planen har tre innsatsområder: Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid, gode tjenester der folk bor, og tilbud til personer med langvarige og sammensatte behov. Helseministeren sier at «Målene våre er klare. Flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og god hjelp skal være lett tilgjengelig der det trengs, og når det trengs»

Det gjenstår å se om regjeringen følger opp, men vi skal følge med med argusøyne!

Helsestasjonen vår gjør en viktig jobb! Alt fra jordmor til barselgrupper til skolehelsetjeneste til flyktningehelsetjeneste. Hadde en prat med avdelingsleder, og hun forteller at når det gjelder skolehelsetjenesten skal man ha en viss norm, og den normen greier de ikke å fylle pr. dags dato. Hun sier at ved skolene er det en ting som gjelder, og det er tilstedeværelse. En må være der når barna trenger en, rett og slett. Dette er veldig viktig forebyggende arbeid! Ved helsestasjonen er det nå lyst ut to stillinger, og jeg håper at de får søkere.

Ellers så mangler vi folk overalt! Vi mangler leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og helsefagarbeidere. Det mangler 62,4 årsverk, sier kommunalsjef for helse. Dette MÅ vi gjøre noe med, og Sp vil arbeide for å trekke til seg nye søkere til å bekle disse stillingene.

Så vil jeg ønske dere en flott sommer! Og når valget kommer oppfordrer jeg dere til å bruke stemmeretten deres, uansett hva dere velger.

Britt Eli Døsvik, listekandidat for Senterpartiet i Ørland kommune