Demokrati, nei så vakkert det klinger.

Alle kan si det de mener.

Bruke din stemme, men ingen deg tvinger.

Det er felles for herre og tjener.

Når stemmene telles, da blir det rabalder

når ikke det går slik som tenkt.

Ja spesielt mange i sjels år og alder

sier Gerhardsen hadde vi trengt.

Valget er stjålet sa Trump da han tapte

og hans venner gikk berserk.

Mens folk rundt i verden satt bare og gapte

over volden som sattes i verk.

Det letes med lys, det letes med lykter

for å finne på andre en feil.

Det oppkonstrueres og settets ut rykter.

Alle muldvarper heiser sitt seil.

Pendlerboliger, aksjehandel.

Og solbriller settes på nese.

Det saumfares både i handel og vandel,

og i media der står å lese.

Krisemøter og seminarer med vidåpen bar,

der politikk kommer i skyggen,

da en pike i overmot tar

en politiker på ryggen.

Dette må kalles politisk rus,

men det er sikkert på moten,

blant disse som skal beskikke vårt hus,

å skyte seg selv i foten.

Martin Hegerberg