Denne regjeringen vil at det skal være enkelt å ta ferje. Mange i Norge er helt avhengige av ferja som tar dem over fjorden. Eller til og fra øya de bor på. Derfor sørger vi for at det blir billigere billetter fra 1. januar.

Som tidligere ordfører i Fredrikstad var jeg med på å gjøre byferjene gratis. Effekten var voldsom: Antall passasjerer økte fra 360.000 til nesten 1 million på ett år.

Nå er det jo stor forskjell på byferjene i Fredrikstad og de store og små veisambandene langs kysten vår. Samtidig vet jeg at et godt og billig tilbud er viktig for at folk skal velge ferja. Hvis man har et valg.

Det er det ikke alle som har. For mange folk er ferja ofte den eneste veien til og fra øya de bor på. Eller over fjorden. Ferja er livsnerven i mange øysamfunn. Det er pendlerveien, næringsveien og turistveien.

Derfor må vi sørge for at prisen på ferjebillettene er på et rimelig nivå for vanlige folk.

I Hurdalsplattformen har vi et tydelig budskap: Vi skal halvere prisene på ferjesambandene både på riks- og fylkesveiene i løpet av fireårsperioden. I budsjettet vårt har vi vist handling: Satt av dobbelt så mye som regjeringen Solberg. Det betyr at det blir nesten 1 milliard kroner til å senke ferjeprisene i budsjettet for 2022.

Vår ambisjon er å halvere prisene fra nivået som var 1. januar 2021. Det gir det beste sammenligningsgrunnlaget. Pengene vi bevilger gjør det mulig å redusere ferjebillettene med 30 prosent fra 1. januar 2022.

Vi er med andre ord veldig godt i gang med å innfri løftet vårt fra Hurdalsplattformen.

Her vil jeg understreke at med budsjettforslaget til den forrige regjeringen, ville prisene ha økt 1. januar 2022. Vi sørger altså for at det blir billigere billetter når rakettene smeller inn et nytt år.

Nå er det vanlige folks tur, og veldig mange vanlige folk kjører ferje til jobb og skole. De fortjener å få et billigere ferjetilbud.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)