Utbygging av Johan Bojers skole i Vanvikan medfører en total endring og utviklingsmulighet for Indre Fosens tettsted Vanvikan.

Nylig ble en villaeiendom solgt for 6.4 millioner. Det viser at boligsøkende allerede nå, ett år før skolen er ferdig utbygd, oppfatter stedet som en del av byen.

Når større og raskere batteridrevet hurtigbåt er på plass vil dette inntrykket bare forsterkes.  ( I Sognefjorden er for-lengst stor batteridrevet hurtigbåt i drift )

Politikerne i Indre Fosen må nå passe på så de ikke kommer på etterskudd når det gjelder planleggingen av Vanvikan. For de 25 tusen innbyggerne på Fosen blir turen over fjorden naturlig med ei slik båtrute. Fra byens side er det neppe ønskelig at de skal bruke bil til byen for å gjøre sine innkjøp.

Den handelen bør foregå i stort varehus i Vanvikan hvor bilen parkeres i parkeringshus. Men hvor skal dette City Vanvik ligge? Det samme gjelder for næringsareal og gjerne også utmarksarealer. Trivsel og velvære er viktig å ivareta, og her finns mange plasser å ta lærdom fra. Fylkets eksempel med å skape perfekt sentrumsareal ved å utvide fjæregrunn kan muligens delvis  brukes.

Kanskje all lauvskogbevokst grunn mellom nyskolen og Arnfjæra, (Aspsveet) bør reguleres. Boligareal for de nye tusener innbyggere finnes hele veien mellom Lindgjerdet og Wemundstad.

Spesielt blir det spennende og se om politikerne nå ønsker å sette sine ansatte i administrasjonen i arbeid med disse spørsmålene.  Det er politikerne som skal sette dagsorden  og slik at det blir spennende og interessant å være både ansatte og lokalpolitiker i Indre Fosen.

Vanvikan 23. august -22

Ingvar Sæther