I flere år jobbet jeg for bygging av bru over Trondheimsfjorden, som produserer strøm fra tidevann, sammen med SINTEF,

Nå er dette enda mer aktuelt, med "strømkolaps" i 2027, da går nemlig Norge tom for strøm!

Vi må tenke nytt.

Hva med å bygge "hav-vind" inne i fjorden, der møllene er festet/er fundamentet til nevnte bru?

Hvor mang turbiner er det plass til?

Hver mølle forsyner ca 800 boliger pr år, med 10 møller vil de skaffe strøm til  Indre Fosen og Ørland kommuner.

Og vi får ei bru på kjøpet!

Pluss på noen møller på Stjørnfjordbrua, også.

Harald Fagervold, leder Indre Fosen Pensjonistparti