Åpent brev om bygderuta i Osen, til hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune, ved leder Kristian Torve. Gjennom et par mannsaldre har bygderuta i Osen, Sandviksberget-Sætervika-Skjærvøya (rute 830/835), blitt betjent av Torghatten Midt (ex. FosenNamsos Sjø og Namsos Trafikkselskap). Jeg tar ikke hele historien; den går for langt tilbake, men i 1979 ble nybygget MS Bjørnør satt inn i ruta og ble der helt fram til 2001, da hun ble erstatta av ei «ny» Bjørnør fra 1985. Sistnevnte gikk der fram til 2014, da FosenNamsos Sjø satte nybygget MS Osenfjord i drift på strekninga. For oss som reiser med båt i Osen var denne overgangen helt fantastisk! Fra å være vant med ettskrogsbåter (begge Bjørnør), fikk vi heller gleden av en betydelig mer komfortabel og pålitelig katamaran;

MS Osenfjord. Jeg har sjøl reist som passasjer i sambandet sia 1987, ført hurtigbåter i andre samband og i seinere tid vikariert som fører på Osenfjord. Både blant reisende og mannskap, tror jeg de aller fleste med meg, vil være enige om at Osenfjord har vært en svært trygg og god båt i sambandet, sommer som vinter.

Hurtigbåten MS Osenfjord legger fra kai på Skjervøya. Foto: Terje Dybvik

Fra nyttår blandes vinterstormene med gufs fra fortida, og tøffe turer med Bjørnør over fjordene i Osen (jeg har opplevd dem sjøl). I forbindelse med siste anbudsrunde på rutene i Trøndelag, ble det Vidar Hop Skyssbåter som fikk tilslaget på bygderuta vår. Med det blir det takk og farvel til den trofaste niåringen Osenfjord, og velkommen til ettskrogsbåten MS Nordic Aurora (ex. Meløytind) fra 1997. I ei tid med fokus på miljø og trygghet til sjøs, er jeg ikke helt trygg på prioriteringa til AtB her. I samme anbud som ruta i Osen ligger også rute 980, hurtigbåtsambandet Namsos-Rørvik-Leka. Der kan de vente seg batteri-elektrisk drift som del av kampen for lavere utslipp, ifølge pressemeldinga (17.10.2022) fra AtB da anbudskonkurransen var over i fjor høst.

En kan lese i samme melding at det også skal settes inn mer miljøvennlige motorer i Nordic Aurora før oppstart i 2024. Greit nok, men jeg er redd den virkelige besparelsen i utslipp her vil bli at båten må ligge mer i ro på grunn av vær og vind. Det er også til å undres over at Kystekspressen skal elektrifiseres, mens det kanskje enkleste sambandet å gjøre det samme på, nemlig ruta i Osen, ikke får dele samme ambisjon. For en båt i et samband omkransa av vindmøller, er det et paradoks at elektrifisering skal være så fjernt. Ikke et vondt ord om Vidar Hop Skyssbåter i denne sammenhengen, de har bare levert et tilbud og vunnet, men jeg skulle ønske at AtB, på vegne av fylkeskommunen, kunne valgt en helt annen kurs.

Denne våren la Regjeringa fram forslag om nullutslippskrav for nye hurtigbåter fra 2025, og fergene må bli utslippsfrie så raskt som mulig (Fosna-Folket/NTB, 10.05.23). Båten som betjener ruta i Osen defineres verken som det ene eller andre, ikke er den hurtigbåt og ikke er den ferge. Kanskje dette er motivasjonen AtB har for å hamle (ro baklengs) inn i framtida, ikke vet jeg. Men definisjonene er også interessante på annet vis:

I fjor ble fergestrekninger med mindre enn 100 000 passasjerer årlig, og til øyer uten fastlandsforbindelse, gratis. Mange steder ble det full jubel, blant annet på Frøya. Men der, i sambandet Dyrøy-Øyrekka, dukka det opp ei snedig problemstilling: Bare MS Frøyaferga ble gratis, ikke kombikatamaranen MS Vetlefjord (hurtigbåt med mulighet for å ta med biler). Stortingsrepresentant Maren Grøthe (Sp) som besøkte Dyrøya i forbindelse med begivenheten, kalte det hele en glipp (Frøya.no, 15.05.23). Det ble skyldt på manglende kunnskap om lokale forhold, og fra 1. juli ble MS Vetlefjord også gratis. -Nå fikk vi det på plass veldig fort, det er vi fornøyd med, sa Kristian Torve (Ap), leder i hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune i den sammenhengen (Frøya.no, 22.06.22). Det skulle bare mangle!

Osen og Frøya deler utsikt mot Halten fyr, men det har ikke hjulpet stort på lokalkunnskapen blant fylkespolitikerne våre. Rett nok er ikke MS Osenfjord ei ferge, og kombikatamaranen MS Vetlefjord har fordelen av å ta med seg inntil seks biler. Men felles for dem begge, og det kan ikke diskuteres, er at de frakter folk til og fra samfunn uten veiforbindelse til fastlandet. I Osen vil det heller ikke hjelpe at Statens Vegvesen på oppdrag fra Regjeringa, skal finne ut hva gratis hurtigbåter til veiløse samfunn vil koste (NRK, 26.05.23). All den tid bygderuta i Osen ikke defineres som hurtigbåt, vil den falle utafor eventuell ny ordning også. Fylkespolitikerne greide å definere hurtiggående MS Vetlefjord som ferge, kanskje greier dere å definere MS Osenfjord og etterfølgeren som det samme? Snart ett år er gått siden det ble gratis ferge- og hurtigbåtfart på Frøya, i Osen betaler vi fortsatt.

Det er valgår med kommune- og fylkestingsvalg. Sittende politikere oppfordres til å rydde opp snarest, både hva båter og billetter angår – og aller helst i går. Nå kan dere ikke sitte stille i båten lenger!

Med hilsen Andreas Rødøy, leder i Skjærvøya grendalag og reisende i Osen siden 1987