«Vi har ei distriktsfiendtlig regjering som nedprioriterer fylkesveger, kollektivtilbud og regionale flyruter»