Det er det mange gode grunner til.

  • Det er vanskelig å komme inn i boligmarkedet når du ikke har egenkapital. Et økende antall leier bolig i stedet for å eie.

  • Den rekordhøye bosettinga av flyktninger fra bla Ukraina øker mangelen på både kommunale boliger og utleieboliger i hele landet.

  • Det bygges for få nye boliger på grunn av høye byggekostnader og høyt rentenivå.

  • I distriktet har byggekostnadene ofte oversteget markedsverdien.

  • Byggenæringa trenger forutsigbarhet og flere oppdrag for å kunne beholde sine ansatte og høy kompetanse.

  • Når stadig flere ikke eier bolig vil forskjellene øke mellom folk.

Derfor trenger vi en helhetlig boligpolitikk som både får ned byggekostnadene, hjelper flere inn på boligmarkedet og sørger for at det er mulig å skape seg et godt og trygt hjem i hele Norge.

 15. mars lanserte vi ei viktig boligmelding.

Den legger opp til fire innsatsområder:

1. Flere skal få muligheten til å eie egen bolig

2. Leiemarkedet skal være trygt og forutsigbart.

3. Ta vare på boligene vi har, og bygge de vi trenger

4. Forsterke innsatsen for de som ikke selv klarer å skaffe seg og beholde et egnet bosted

Vi skal gjenreise husbanken. Det arbeidet er vi godt i gang med gjennom økningene i låneramma , men vi skal fortsette å satse på Husbanken. Husbanken er nøkkelen for å lykkes med en aktiv boligpolitikk. Derfor sørger vi for at de har mer penger å låne ut til boligformål, vi gir Husbanken et nytt mandat, og Husbankens skal få et mye større ansvar for det boligsosiale arbeidet, blant annet gjennom et nytt ansvar for leiemarkedet.

- Startlån skal brukes mer i distriktskommuner for å sørge for at folk kan bygge bolig selv om banken ikke gir lån pga. lav markedsverdi av det ferdige huset.

- Vi varsler at regjeringen vil jobbe for at inntekten fra 18- og 19-åringer som bor hjemme ikke lenger skal påvirke familien sin bostøtte.

- Vi varsler et arbeid med å forenkle plan- og byggesaksprosesser.

Dette har vi gjort allerede:

- Styrka Husbankens låneramme med 10 mrd. på to år frå 19 til 29 mrd.

- Etablert tilskudd for boligtiltak i distriktene

- Hatt midlertidige regler for økt bostøtte de siste to årene på grunn av høye energikostnader. Ca. 23 000 flere enn normalt har fått bostøtte i den perioden.

- Etablert et eldreboligprogram.

Doblet ramma for bygging av studentboliger.

Det er folk i etableringsfasen som har de største økonomiske utfordringene, derfor er dette noe av det viktigste vi gjør for å utjevne sosiale forskjeller.

Kirsti Leirtrø, stortingsrepresentant Ap