Jeg leser i dag om den skrale økonomien i Indre Fosen, det er bekymringsfullt, ser ikke ut til at kommunen har økonomi til å ha innbyggere som har vært med skaffet til veie skattepenger til kommunen. Her skrives det at det må spares over 10 millioner innenfor helse i en sektor som er skåret til beinet fra før. nå må de valgte politikerne slutte å drive overbudspolitikk for tekkes alle i sitt nærmiljø. Dette gjelder både helse og skole. Helse kommer alle innbyggere til å måtte benytte en dag om de vill eller ikke, den som slipper må en kalle for heldig.

Så har vi en sektor som heter skole: Der bites hestene, den krybba er også tom! Det er ikke midler til å vedlikeholde, eller drive, i sentrum av Rissa har vi en flunkende ny skole, etter det jeg forstår, med ledig kapasitet.

Så har Indre Fosen kommune kjøpt den gamle Rissa vgs som de ikke vet hva skal brukes til, eller vet de det og ikke sier noe! Jeg bare spør. Det strides om Hasselvika/Fevåg skole og Stadsbygd skole, hva gjør vi?? skjønner at alle ønsker å beholde alt som det er.

Men når det ikke er økonomi til det da. Da mener jeg at disse skolene børe legges ned og benytte Åsly skole og byggene til Johan Boyer skole som har oppdaterte klasserom. Vi har nye oppdaterte veier, både fra Stadsbygd og Hasselvika/Fevåg. Kjøretiden er betydelig redusert og trafikksikkerheten skal være på plass.

Har vi politikere som har ryggrad til å stå fram og legge grendepolitikken til side og se hele kommuneøkonomien i glassøyet? Er klar over at dette er å banne i kirka, men dette er realiteten i dag. Jeg oppfordrer politikerne i Indre Fosen til å skjerme helsesektoren med de tenkte nedskjæringer. Med hilsen

Ragnar Johansen