Tenk dere svært godt om i spørsmålet om å vil bevare, eller hive dere i kampen om å jobbe videre med å splitte opp kommunen vår.

I tillegg til å tenke på investeringer , eiendomsskatt , gjeld og markedsføring , så ber jeg dere om å tenke på MENNESKER og kommunale tjenester og kommunalt ansatte.

Det er svært mange arbeidsplasser dette gjelder, og det føles både trist og vondt at så enkelt sees det på å skulle røsket seg opp igjen fra en arbeidsplass og eventuelt tilbake til gamle Bjugn.

Nå snakker jeg for meg selv, og min opplevelse av sammenslåing av tjenesten Familie og forebygging, psykisk helse og rus.

Det å jobbe tverrfaglig sammen i et team er gull verdt i et forebyggende perspektiv i en kommune. I tillegg systemisk. Dette gjelder i gruppen barn, familier , den enslige, den eldre. Et system som favner alle grupper av mennesker i samfunnet vårt.

Hva med å tenke på KVALITET på tjenester og trivsel til ansatte?

DET kommer alle innbyggere til gode det! Faktisk samme hvilken etat en skulle få behov for å komme i kontakt med. Eller hvor en skulle bo i vår lille utstrakte kommune.

Som gammel Bjugning kommer jeg til å fortsette å jobbe videre fremover for  å holde oss sammenslått. Det skylder jeg den oppvoksende generasjon å gjøre.

Fordi jeg ser hva den har best av!

Mona Sjøli