«Det er likevel besluttet å rive fra hverandre miljøene i Leksvik og Rissa»

foto