Fosenveien «Ei tim te byn» AS er snart ferdig med de prosjektene som var forutsatt. Dette har vært meget vellykket. Avstandene mellom tettstedene på Fosen har blitt mye kortere. Det viser hvor viktig samferdsel er for distriktsutbygging. Det leder oss til både å håpe og tro at selskapet må renoveres for å ta fatt på neste etappe, nemlig de nest dårligste partier som ikke ble med i første runde.

For tidligere Leksvik kommune er det et godt eksempel fra Gunilstøtta og cirka 1 km østover mot Grande Ytre. Ikke bare for at veien både er svingete og smal, men også fordi at massene som frigjøres dermed kan nyttes til å bygge nytt attraktivt næringsareal. Samarbeid mellom Vegvesenet og Indre Fosen må etableres. Kommunen må sørge for at grunnforholdene blir undersøkt i fjæra for å få vurdert om utfylling kan gjøres. Rettstrekning på denne vil frigjøre store steinmasser slik at 100 da industriareal kan skapes. Dypvannskai og slikt areal vil bli strategisk plassering mellom Verdalsøra, Fiborgtangen og Thamshavn.

Bare i Trøndelag, særlig i Trondheim er det flere tusen næringslivsledere som vurderer mulig utvidelse eller nybygg. Hvis kommunen ønsker befolkningsvekst er det først og fremst næringsareal kommunens leder må kunne tilby i sine forhandlinger med disse hvis resultat skal oppnås. Store virksomheter med mange ansatte vil etter kort tid være etablert på et slikt område.

Håper derfor at kommunen også kan signalisere sin interesse for slikt samarbeid med Vegvesenet og de øvrige to Fosenkommunene slik at det etableres  selskap etter samme mønster som Fosenveien AS «Ei tim te byn».

26. mai 2022

Ingvar Sæther