«Vindkraft redder naturen» skriver en professor under «Ordet fritt» i Adresseavisen 18. mai. Jeg har sett diverse innlegg fra den kanten, og er god kjent med hans meninger.

I Uke-Adressa 26. mai, står det mange sider med stoff + bilder om den planlagte vindkraftutbyggingen i Midt- Norge. Det er mange år siden det ble bestemt at «den største landbaserte vindkraftutbyggingen i Europa» skulle ligge i Midt-Norge.

Der sitter våre folkevalgte i regjering og storing, og blir enige om å ødelegge en stor del av vårt vakre land. Etter mitt skjønn er det en forbrytelse mot land og folk. Landskapet som blir utbygd er ødelagt for evig og alltid. Pensjonert professor Odd W. Andersen sa at det kommer til å bli vindmøllekirkegårder både her og der, når disse monstrene ikke virker lenger. Og for reindriftsamene og deres livsvilkår, vil vinterbeitene bli ødelagt. Denne gruppen har alltid vært en forfulgt gruppe, og er det fortsatt under den blå-blå regjeringa. De er, og har vært, rause med konsesjoner. Vi vet jo at olje- og energiministeren er en «raus» type.

Turistene kommer hit for å se det vakre fjellandet Norge, og ikke en skog med vindmøller. Det reklameres med at dette vil bli strøm til så og så mange husstander! Sitter disse i mørket? Nei, vi skal skaffe Europa fornybar energi, og ofrer gledelig våre fjell og fosser!

Det forbauser med at det ikke er flere reaksjoner, lik den i Alta i sin tid, på disse vanvittige ødeleggelsene! «Far forlat dem, de vet ikke hva de gjør.»

Dagrun Tofte Landrø, Lensvik