«Nå skal hele rasket rives, nå skal hele rasket bort ...»