Friskolene gir unge valgfrihet rundt egen skolegang. God skolepolitikk gir rom for menneskene, derfor mener KrFU det er viktig å gi rom for de som ikke passer i A4-sporet.

Norge er heldige som har en sterk og god offentlig skole som er gratis for foreldre og barn. 92% av norske elever går på en offentlig skole, og en sterk offentlig skole er noe vi i KrFU er svært glade for, selv om vi mener at A4-sporet ikke nødvendigvis er for alle. Det viktigste er at elever får god oppfølging, trives og har gode lærere. Barn og unges beste er vårt fokus, derfor mener vi mener at friskolene er et positivt supplement til den offentlige skolen.

Mange barn og unge finner seg dessverre ikke til rette i den offentlige skolen, og har behov for et alternativ. For mange elever er det å gå på en friskole både riktig og viktig. Det kan det være flere grunner til. Noen opplever mobbing på nærskolen, og ønsker et miljøskifte. Andre ønsker en skole med et annet verdimessig fokus.

Det er trist å se at de rødgrønne så tydelig ikke ønsker flere privatskoler. Det er selvmotsigende at de i det ene øyeblikket ønsker mer mangfold, men samtidig ønsker å snevre inn et mangfoldig utdanningstilbud. Jeg er glad for mangfoldet friskolene tilfører samfunnet og skolelandskapet.

Vi ser nå at de rødgrønne gjentatte ganger forsøker å sette kroken på døren for friskolene. Hvorfor er det så farlig at barn og unge har valgfrihet rundt deres skolegang? Dersom de rødgrønne får det som de vil betyr det slutten på steinerskoler, montessoriskoler, internasjonale skoler og andre friskoler. Hvis offentlig støtte til friskolene fjernes, er det til slutt kun de med tjukkest lommebok som kan ha valgfrihet. Dette er urettferdig og vi i KrFU ønsker å kjempe for retten til å velge skolen barn og unge selv mener er best.»

Dorte Klokk, 1. Nestleder Trøndelag KrFU