Nylig kom befolkningstallene for første kvartal i år. Det er alltid spennende å følge folketallsutviklingen i verden, i Norge, i Trondheim og selvfølgelig i de forskjellige Fosen-kommunene. Vi er nå over 7,3 milliarder mennesker på jorda. Til sammenligning hadde vi rundet 2,5 milliarder i 1950, og FNs framskrivninger viser at vi trolig er nær 10 milliarder innen 2050. Det byr naturligvis på store utfordringer, ikke minst når det gjelder å ha nok mat og vann til alle.

Sett i et slikt perspektiv, skal kanskje ikke vi på Fosen uffe oss over at vi ikke har fått noen kjempestor folkevekst de siste årene. Vi har det tross alt ufattelig bra her i naturskjønne omgivelser på vår gylne halvøy. Og det er plass til flere. Mange flere.

Kvartalstall er kvartalstall. Åfjord var taperen denne gang, og Ørland vinneren. Neste gang kan det være andre kommuner på topp og på bunn. Disse tallene vil svinge. Det som er interessant, er å se trendene over tid. Om vi ser på utviklingen på Fosen siden krigen, er det ingen tvil om at regionen i likhet med andre distriktskommuner i landet, har vært «offer» for de sterke sentraliseringskreftene.

Folk velger å bosette seg i byer og bynære strøk fremfor distriktet. Dette er en vitenskap i seg selv, men det handler i stor grad om individuelle valg. Og motivene kan være så forskjellig. Arbeid, utdanning, ønske om urban livsstil og mer.

Men problemet er egentlig ikke at det har blitt så mye færre folk på Fosen, i hvert fall ikke om man ser på regionen som en helhet. Utfordringen er at Fosen ikke vokser når innbyggertallet i hele landet vokser betydelig. Vi tar ikke del i veksten. I 1964 bodde det 3,68 millioner i Norge, og i dag har vi passert 5,25 millioner. Til sammenligning var det 27 327 innbyggere på Fosen i 1964, mens det var 25 421 i januar 2017. Vi har med andre ord blitt rundt 2000 færre, og det er på Nord-Fosen det har vært nedgang. Resten av Fosen har hatt stabile tall. Ørland er litt over nivået i 64, Leksvik har betydelig flere innbyggere enn i 64, mens Bjugn og Rissa har marginalt færre enn for 53 år siden.

Nå er det på mange måter lys i tunnelen når det gjelder folketallet på Fosen. Kampflybasen i Ørland kan bli en betydelig vekstfaktor og sentraliseringsbrems. Det blir spennende å følge utviklingen i Bjugn-Ørland-regionen fremover.

Kvartal for kvartal, og ikke minst i det lange løp.