«Det er utradisjonelt å diskutere privatisering av en offentlig barnehage i media»

foto