«Debatten preges av de som vet prisen på alt, men som ikke kjenner verdien av noe»

foto