Å ta vare på sine innbyggere er ingen frivillig sak for en kommune.

Den stadig manglende kapasiteten på kommunens sykehjem, virker nå å ha blitt så kritisk at syke, pleietrengende, eldre mennesker blir sendt rundt i regionen som en pakke ingen vil ha. Det er uverdig og opprørende.

På sanitetens dag på Ørland kultursenter, der medlemmer i Ørland Sanitetslag samt sanitetslagets støttespillere var samlet, ble oppropet under fremmet. Oppropet er rettet mot politisk ledelse i Ørland kommune.

OPPROP TIL ØRLAND KOMMUNE FRA ØRLAND SANITETSLAG

Eldreomsorgen i kommunen er under sterk kritikk. Det er skrikende mangel på sykehjemsplasser for eldre som trenger både kort- og langtidsopphold. Dette kan vi ikke tolerere lenger.

Vi forventer at Ørland kommune igangsetter utvidelser av sykehjemskapasiteten i kommunen umiddelbart.

Trine Gran, leder i Ørland Sanitetslag