Statsforvalteren i Trøndelag har store problemer med sin kommunikasjon med Ørland kommune. De mer enn antyder i en e-post at kommunen har en del utfordringer når det gjelder forståelsen av regelverket som gjelder for saksbehandling. Sterkere mistillit til kommunens administrasjon kommer en neppe.

Men både i det tidligere Ørland og Bjugn kommune har det nærmest vært en innarbeidet praksis å ikke svare på brev fra almuen, selv om forvaltningsloven tilsier det.

Når det gjelder forholdet til Statsforvalteren eller tidligere Fylkesmann, har jo det aldri vært hjertelig I hverken Bjugn eller Ørland ,og nærmest vært sett på som en utidig innblanding.

Halvor Schanche