På lederplass i Fosna-Folket 14.02.23 setter redaksjonssjef Terje Dybvik søkelys på at distriktsungdom tar andre utdanningsvalg enn de i mer bynære strøk. De fleste ungdommene på Fosen velger yrkesfag. I utgangspunktet burde det vært positivt, men pendelen har svingt for langt.

Over mange år har det vært et pågående yrkesfagløft, for å få elever til å velge yrkesforberedende. Det har vært et nødvendig løft, for vi trenger at flere velger yrkesfag. Men for distriktene har dette fått som konsekvens at for få elever velger studieforberedende.

Tar vi utgangspunkt i søkertallene ved Fosen videregående skole høsten 2022, så søkte 76% av elevene yrkesfag og 24% av elevene studieforberedende, mens for 10 år siden var fordelingen ca 55% yrkesfag og 45% studieforberedende.  Redusert antall elever på studiespesialiserende, fører til redusert tilbud av programfag på vg2 og vg3 for elevene, som igjen kan føre til at det blir mindre attraktivt å velge studiespesialiserende, fordi det blir for lite fag å velge i.

På lang sikt kan dette få konsekvenser for distriktene, fordi det blir enda vanskeligere å rekruttere kompetanse innenfor yrker som krever at du går den akademiske veien. Det er lettere for Ørland å få en ungdom som kommer herfra til å flytte tilbake, enn ungdommer som ikke har noen tilknytning til regionen. Det er allerede utfordrende å rekruttere f.eks. tannleger. Personlig har jeg ikke noe tro på at en snekker skal vedlikeholde tennene mine, og for den del har jeg heller ikke noe tro på at tannleger kan bygge hus. Poenget er at arbeidslivets økosystem også i distriktene må være i balanse. Alle yrkesgrupper er like viktig, og vi er gjensidig avhengig av hverandre.

Avslutningsvis har jeg en oppfordring til arbeidslivet i Ørland om også å gjøre seg lekker for elever på studieforberedende og ikke bare yrkesfag.  Vis frem det fantastiske mangfoldet vi har i kommunen vår. Vi trenger rekruttering innenfor alle områder, også den akademiske veien.

Therese Mossing Eidsaune, rektor Fosen videregående skole