I siste kommunestyremøte vedtok politikerne en skjev eiendomsskatt. Nå er saken allerede satt på agendaen igjen. I neste formannskapsmøte skal det oppklares hva som egentlig har blitt vedtatt.

En ting er sikkert, eiendomsskatten som ble innført, er skjev. Vår varaordfører var veldig frempå, med forklaringer om at skjevheten handlet om “Energianlegg”. Samtidig unnlot han å nevne at eiendomsskatten for “Verker og Bruk”, også er skjev. Var det fordi han ikke ville snakke om den delen, i så fall, var det med intensjon? Eller var det fordi han ikke forstod hva han vedtok? I behandlingen i kommunestyret tok varaordfører til orde flere ganger, for å forklare at skjevheten handlet om “Energianlegg”, og hintet til at det ville være dumt å miste inntekter fra Storheia. Det betimelige spørsmålet blir da om varaordføreren unnlot å nevne “Verker og Bruk” med intensjon, eller om han ikke forstod at også den også var skjev. Dersom så var tilfelle, var det svært dumt at varaordførerne uttalte seg så belærende. Resultatet ble at alt fokus ble rettet mot den delen av eiendomsskatten som berører få, og som de fleste vil, med sunn fornuft, forstå at vi bør trappe opp.

Men “Verker og Bruk” ble forbigått, og vedtatt, i stillhet. Heller ikke Fosnafolket fikk med seg denne delen i sin artikkel. Kanskje ikke så rart, ettersom den skjeve eiendomsskatten for “Verker og Bruk” (som bare rammer gamle Bjugn) ikke ble nevnt med ett eneste ord under hele behandlingen av saken (kommuneTV).

I saksdokumentet er det veldig klart. Der viser en tabell som foreslår 7 promille, i skattesats, for Verker og Bruk, til næring, i gamle Bjugn, hvert år fra 2019, igjennom overgangsperioden, til og med 2023. Kommunedirektøren sin innstilling henviser til den vedlagte tabellen for samordning av skattesatser igjennom overgangsperioden. Dette ble også bakgrunnen for leserinnlegget om den skjeve eiendomsskatten.

Leserinnlegget provoserte tydeligvis Ørland Høyre til offentlig debatt om eiendomsskatten. Og debatt er bra. For det første får debatten frem politikernes synspunkter, slik at vi som er velgere, lærer dem å kjenne, frem mot neste valg. For det andre opplyser det hele folket om hva som gjelder, slik at flere kan engasjere seg i samfunnet de lever i. Og for det tredje oppklarer det feil og misforståelser.

Men det som ikke var så bra, var at Ørland Høyre forsøkte å vri debatten tilbake til fokuset som varaordføreren skapte. Samtidig prøvde de å villede folket enda mer, ved å si at å senke “Verker og Bruk” betyr at vi taper penger på Storheia. Altså, de vil lure oss tilbake å “Energianlegg”. Egentlig er Ørland Høyre sitt innlegg en så god sammenrøre, at det fortjener et sitat: “Så fremmer Aaland et helt legitimt argument når han tar til orde for å senke eiendomsskatten på «verker og bruk» i hele kommunen og heller skattlegge bolig- og fritidseiendom i stedet. Men det er kontroversielt å ikke skattlegge f.eks vindparkene i kommunen maksimalt, sett i relasjon til de store naturinngrep dette representerer. Skattlegging av folks bolig er både usosialt og rammer alle likt uavhengig av betalingsevne. Å påføre «folk flest» regningen er det ikke polisk støtte for i kommunestyret.”

Muligens i et forsøk på å sette punktum for denne debatten, forklarte Ørland Høyre bakgrunnen for at “Verker og Bruk” ble innført i nye Ørland, før de kokte det sammen med forklaringen om opptrapping av eiendomsskatten for “Energianlegg”. Ørland Høyre går med dette lenger enn varaordføreren, og blandet sammen hele eiendomsskatten, til ei god røre. Kanskje de ikke har skjønt at møller i “Verker og Bruk” ikke er snakk om vindmøller, men at det gjelder kornmøller.

Ørland Høyre kjørte på med mye herskende retorikk i sitt innlegg. De spilte endel på empati da de fremstilte at det egentlig var gamle Ørland det var mest synd på. Vanskelig å forstå hvorfor det er så synd på dem som ikke fikk skatt. Ørland Høyre spilte på “folk flest” sin forsvarsmekanisme for egen lommebok. De beskyldte meg for å ytre meg om eiendomsskatten, og med det skape splid i folket, og de påsto at ytringene ikke var troverdige. Men på hvilken måte da? Er det noe i mitt innlegg som ikke tåler offentlig debatt? Dersom mine påstander er skrekkelig feil, må det i så for min regning. I såfall bør det være enkelt å svare det ut. Det kan se ut som Ørland Høyre i sitt innlegg heller hadde et ønske om å tie Dr. Stockmann, enn å forsøke å opplyse ham om det han ikke vet, eller har forstått. Men kanskje mest herskende av alt, noe som jeg finner svært merkelig, ettersom ordføreren er så opptatt at det skal være forståelig og klart språk i det offentlige. Sitat: "Når folk skjønner hva de skal mene noe om, mener de gjerne også noe. Slik bidrar klarspråk til deltakelse i demokratiet.”

Hele denne saken vitner om at ordføreren har rett. Den offentlige debatten i denne saken får det til å skinne igjennom hvem som bidrar til det uklare språket. Det virkelig dumme i denne debatten er tydeligvis at den havnet offentlig, slik at alle får se hvem som bidrar til skjevhetene. Dermed må makteliten avsløre seg selv, enten ved å ta til motmæle, eller så må de akseptere at deres skjulte intensjoner ikke blir vedtatt. Dessverre klarte ikke makteliten å holde denne saken på bakrommet.

Etter Ørland Høyre sitt misvisende leserinnlegg, ble et nytt leserinnlegg nødvendig, for å oppklarte misforståelsen fra Ørland Høyre. Eller var det ikke en misforståelse? Var det villedende med intensjon

Det er tydelig at all debatten om skjevhetene, har tvunget kommunen til å innrømme at eiendomsskatt for “Verker og Bruk” finnes, og at kritikken er berettiget. Varaordføreren innrømmer nå at dette er uheldig, og fremmer også et forslag om å tilrettelegge mer for de bedriftene som betaler eiendomsskatten.

I neste formannskapsmøte skal saken om “Verker og Bruk” presiseres. I følge mer presisering av informasjonen så skattes næringslivet i gamle Bjugn med en nedtrapping på 1/7 i året siden ordningen ble innført i 2019. Det skulle tilsi en tabell som viser 6 promille i 2020, deretter 5 og så videre. Det betyr også at nye Ørland kommune allerede har straffet næringslivet i gamle Bjugn i to år, og at dette har skjedd i det stille. Bare det viser, nok en gang, hvor skjev og gal denne sammenslåingen er.

foto

Den offentlige debatten har jo allerede bidratt til oppklaringer, at skjevheter er avslørt, at noen politikere viser sine meninger (slik at det er lettere å bli kjent med dem frem mot neste valg), og at makteliten viser seg frem. Det er svært tydelig at vi må ha mer  klart språk slik ordfører maner til.

Den offentlige ordskiftet har tvunget frem debatten som makteliten ikke ønsker. Det er tydelig for hver av dem som ytrer seg. Noen angriper dem som ytrer seg, mens andre faktisk forsøker å være imøtekommende og delta i debatten. Viktig at folket legger merke til hvilke politikere som deltar, og med hvilken retorikk de fører. Noen hersker med kompliserte setninger, andre angriper person istedenfor å svare på meninger, og noen prøver latterliggjøring. Dessverre er det mange som ikke deltar, viktig at folket også legger merke til det.

Artikkelen i Fosna-folket, oppklarte noen misforståelser og innrømmet skjevheter. Bare så tragisk at det er så stor avstand mellom det som makteliten beskriver som et fantastiske politisk klimaet, og et folk som forsøker å bli hørt. Nå gjenstår det å se om varaordfører tilgodeser næringslivet i Bjugn som allerede har blitt tappet for 7-8 millioner mer enn gamle Ørland for 2020 og 2021.

Eiendomsskatten på “Verker og Bruk” tapper næringslivet i gamle Bjugn med 2,5 millioner. Bare en bagatell. Husk at gamle Bjugn må slutte å klage, for om 3 år er skatten trappet helt ned. Og husk at det er gamle Ørland det er synd på.

Presisering. Jeg bruker ordet “makteliten” istedenfor en generell benevning om politikerne. Grunnen er at det vil være urettferdig overfor mange politikere, norn forsøker å si makteliten imot, mens andre er avkrevd lojalitet. Dessuten har makteliten medlemmer utenfor politikerne som også trekker i trådene.

Hilsen folkefienden, “gjengnageren”, kranglefanten og Dr.Stockmann

Einar Aaland