På mandag la FNs klimapanel frem en ny rapport om hvordan vi kan løse klimakrisen. I en ellers dyster tid er denne rapporten et lys i mørket. Den forteller at det fortsatt er håp for å skape en bærekraftig verden der fremtidige generasjoner kan vokse opp i trygghet og velstand. Forutsetningen er at politikere og innbyggere tar handling nå. Heldigvis vet vi hvilke tiltak som må til for å løse klimakrisen, globalt, nasjonalt og her i Ørland kommune.

Globalt må klimagassutslippene nå toppen senest i 2025, og investeringer i lavkarbonsamfunnet mangedobles. Her har Norge mye å bidra med. Et bra sted å starte er omprioritere bruken av de 150 mrd. kronene som Norge årlig investerer i oljeindustrien. Tiden for å investere i nye olje- og gassfelt er forbi.

Norges økonomiske muskler er bedre benyttet til å bygge opp et bærekraftig samfunn. Derfor trenger vi en massiv satsning på fornybar energi, lavutslippsløsninger i transport og industri, teknologi for karbonfangst- og lagring, tiltak som gjør det lett å velge miljøvennlig i hverdagen, og en sirkulær økonomi der ressurser og energi benyttes mye mer effektivt.

Noen mener slike store omstillinger er urealistisk. Derimot har pandemien og krigen i Ukraina vist at Norge og resten av verden har evnen til å ta store steg når det virkelig gjelder. Og nå gjelder det som aldri før å omstille oss til et lavutslippsamfunn. Vi har pengene og hodene vi trenger. Det eneste som mangler er politisk vilje.

Det finnes store muligheter for utslippsreduksjon her hos oss i Ørland kommune; på kommunalt nivå, innenfor bl.a. jordbruk, veitrafikk, bygg, energibruk, og ikke minst innkjøp. Et grep med stort potensiale for utslippskutt er å gjøre miljøkrav obligatorisk i kommunale og fylkeskommunale anskaffelser.

Kommunen vår kan også bidra i klimadugnaden ved å bevare den praktfulle og dyrebare naturen vi skal forvalte i vår del av verden. Ta vare på de store karbonrike skogene og myrene våre. Ta fatt på den nødvendige energiøkonomisering-dugnaden av våre bygninger. Våg å gå foran ved å satse på solenergi på takene, sats på å dyrke, bruke og promoter lokal mat.

Den største og uunnværlige,- fornybare ressursen vi har er vår egen vilje til å møte klimautfordringene med egne handlinger.

Dag Balavoine, Ørland MDG