Åpent brev til politikere og administrasjonen i Ørland kommune.

Det har blitt gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Ørland kommune om bo og bli lyst hvor alle kunne komme med synspunkter og hva som må til for å øke bo og bli lysten i kommunen.

Det har også vært gjennomført grendemøter i kommunen hvor dette har blitt diskutert som igjen er oppsummert og kan finnes i postlisten til kommunen. Et av punktene som blitt nevnt er å bevare Austrått gård slik den er i dag. Blir en slik undersøkelse lagt på hylla og ikke tatt med i den videre evalueringen?

Hva blir de økonomiske konsekvensene rundt et eventuelt vedtak hvor drifta av Austrått gård blir overtatt av Yrjar Heimbygdslag samt at Roret KF og frivilligheten muligens skal overta HV-brakka. Vil et vedtak om å skape dagens form for drift av Austrått gård bety økte kostnader og utgifter for kommunen all den tid dagens driftsform vel går i balanse?

Et legitimt spørsmål er også om kommunen må trø til med flere oppgraderinger på HV-brakka all den tid den skal brukes til lag og organisasjoner. Dette vil vel medføre store kostnader?

Burde man ikke selge HV-brakka til en av de som har meldt sin interesse?

Det hersker vel ingen tvil om at kommunen må stille lokaler til disposisjon for frivilligheten, som for øvrig gjør en kjempejobb, men kanskje det kan være andre lokaler de kan bruke?

Drifta ved Austrått gård finansieres i hovedsak av jordleie og melkekvote. I tillegg kommer inntekter fra utleie av selskapslokaler, vinterlagring av campingvogner, bobiler og båter.

Det er ca. 8-10 bryllup som avholdes i lokalene på sommeren i tillegg til konfirmasjoner, barnedåper, bursdager, gjenforeningstreff, festivaler, mc-treff og bilutstillinger. «Villaen» på gården som den populært kalles brukes som et tilbud til leietakere for overnatting. Forsvaret og NTNU bruker gården flittig til sine arrangementer.

Austråttdagan ble stiftet med nytt styre og ikke minst ny giv som driver dette på dugnad og arrangeres hvert år i slutten av august og et eventuelt overskudd vil gå til Yrjar Heimbygdslag og bondelaget. Juldagan arrangeres hvert år første helga i advent. Vil dette bli en saga blott?

I den senere tid har det blitt jobbet flittig mellom Roret KF, frivilligheten og Yrjar Heimbygdslag om å få overta Austrått gård samt HV brakka.

Det skal visstnok være skissert en modell i samarbeid med administrasjonen i Ørland kommune som går ut på:

Et hovedstyre for frivilligheten, et arbeidsutvalg for Austrått gård og et for HV brakka. Lederen for arbeidsutvalget skal automatisk sitte i styret for frivilligheten. Er det lag og organisasjoner som er villig til å ta dette i bruk og er inntektene store nok til å dekke inn utgiftene ved drift? Det vil også med dette forslaget være slutt på alt av annen aktivitet ved Austrått gård.

Austrått gård bør være en plass for alle innbyggerne i Ørland kommune og ikke bare tiltenkt lag og organisasjoner. Austrått gård bør være en plass hvor det kan være muligheter for barnedåper, konfirmasjoner, bursdager, bryllup, martna, konserter og div utstillinger. Det kan ikke være slik at Austrått gård ikke kan ha mulighetene for en 4H leir om forespørselen skulle komme.

Per i dag så er det vel ikke brukstillatelse på verken Austråttgård eller HV-brakka. Er det ikke på tide at kommunen bestemmer seg for å satse på en plass til og begynne med, da er det naturlig at det må bli Austrått gård siden det er så masse aktiviteter der og masse besøkende som også kommer næringslivet i kommunen til nytte. Besøkstallet på Austrått gård igjennom sommerhalvåret ligger godt foran Austrått borgen og helt på linje med Austrått fort.

Ørland kommune vil nok muligens miste et godt omdømme, noe Austrått gård har bygd opp igjennom årene med de fantastiske låvebryllupene med gjester fra nært og fjernt.

Bjørn Glørstad