Leste innlegg i Fosna-Folket, der Kommunelista kommenterte helsetilstanden i Indre Fosen kommune. Den kunne vært bedre, vi er enige om det. Men å beskrive høy skatteinngang og god avkastning av kapital som negativt, er vel å ta noe hardt i.

Og at økonomien er i balanse, er vel heller ikke negativt. Sannheten er vel at her har vi en kommune som har fond og aksjer for godt over milliarden! Og som har eiendommer tilsvarende 950 eneboliger! Selger vi 600 av disse «eneboligene», med cirka 1 million per 100 kvadratmeter, vil det innbringe cirka 600.000.000 kroner (!) inn i kommunekassa. Og spart cirka 30.000 per bolig, til vedlikehold, per år. Og mye i driftsutgifter … Hvert år …

Og nå er kommunen heldigvis i full gang med å selge unna! Endelig!

Selvsagt kunne kommunen vært drevet bedre, slik som alle kommuner. Vi burde ikke hatt eiendomsskatt. Og det mener jeg virkelig.

Men i budsjettarbeidet i høst så alle partier seg nødt til å innføre eiendomsskatt. Alle partier! Kommunelista også! Pensjonistpartiet er ikke stolt av det. Vi er leie oss for det. Verken Pensjonistpartiet eller Kommunelista har nok stemmer til å bestemme alene. Det fører til at vi må samle oss om et flertall.

PP har stemt for mange av KL sine forslag, og KL har stemt for mange av PP sine. Men vi mener faktisk at det er bedre å sitte ved bordet, enn å sitte på gangen. Politikk er å ha innflytelse.

«I Pensjonistpartiet er det ikke tillatt å snakke negativt om andre politikere eller andre partier.»

Harald Fagervold, leder Indre Fosen Pensjonistparti