«I disse dager er det filmpremiere på «Krigsseileren» på norske kinoer. I fjor seilte veteranbåten «Hestmanden» langs hele Norskekysten som et flytende museum for å vise krigsseilerhistorien.

Dette er bra for å rette opp tidligere feil fra norske myndigheter, der de beslagla opptjent hyre til fordel for statskassen. Først i 2012 ble det gitt en offentlig unnskyldning til disse heltene av statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen. Men da var mange av dem gått bort.

Over 30000 sjøfolk var fanger på egne skip i om lag 5 år, da det ikke bare var å komme tilbake til et tyskokkupert Norge. Det kunne ende med straffeforfølgelse og fengsling både i USA, Storbritannia og i hjemlandet.

En gruppe som er kommet enda mer i bakgrunnen er kvinnene. Mange av krigsseilerne var familiefolk og familien hjemme levde i uvisse om mannens situasjon og sin egen økonomiske stilling.

Den norske handelsflåtens betydning for utfallet av 2. verdenskrig var formidabel. Ikonet Winston Churchill sa den var verdt mer enn 1 million soldater. En Britisk General uttalte at uten den norske handelsflåten på over 1000 skip, ville de allierte allerede i 1940 vært nødt til å be om fredsforhandlinger med Hitler. De allierte ville rett og slett ha sluppet opp for mat, olje, bensin og krigsmateriell som mange av disse 1000 skipene fraktet inn til Storbritannia som var nesten den eneste «øya» i Europa som ikke var Tysk-okkupert.

I Sør-Trøndelag var ca. 1449 personer krigsseilere og 301 av dem omkom. På Fosen var det om lag 250 krigsseilere og av disse, 30 omkomne.  Mange Krigsseilere både fra Trøndelag og Fosen ble torpedert og overlevde og noen ble også skadet. Man kan bare tenke seg den belastningen det var å bli vekket av et drønn og påfølgende alarm midt i Nord Atlanteren vinterstid og vel vitende om at konvoien ikke stoppet for å berge de som lå i det iskalde havet.

I 75 år har vi levd mer eller mindre bekymringsløst når det gjelder krig.

Mørke skyer senker seg imidlertid over verden i disse dager med tanke på krig og elendighet, forårsaket av Russland og Putins aggressive utenrikspolitikk. Spørsmålet er om verden i dag har folk av samme kaliber som krigsseilerne og de ukrainske forkjemperne for frihet og demokrati.

Et anslag viser at om krigsseilerne skulle hatt risikotillegg på dagens lønnsnivå i 5 år, ville det utgjort formidable beløp for den norske statskassen.

Håper alle kan lære noe av filmen «Krigsseileren» og at historien ikke gjentar seg igjen.

Torbjørn Meier Eide