Dette er en digital ordning med et oppslagsverk på over 2700 søkbare tilskudd-det finnes to portaler, en for kommunale ansatte og en for frivillige lag og foreninger.

Gamle Bjugn kommune hadde i sin tid en slik ordning, og en del benyttet seg av portalen.

Ørland kommune er dessverre ikke med i Tilskuddsportalen- av hvilken årsak vites ikke. Kjenner ikke kultursjefen og andre til denne ordning? Noe underlig er det å registrere av kommunens to næringsforeninger ikke er på banen???

Jeg forventer nå at kommunens administrasjon og politikere i får tilskuddsportlaen på plass igjen.

Det er også en overkommelig firesifret, nyttig årlig utgift å betale!

Per-Odd Solberg