Hvordan kan vi få overtallighet når det ikke er nedgang i elevantall og det styres mot brudd på lærernormen?