Fremtidsrettet kan være så mangt. Tenk deg at du får et oppdrag, noe som skal utføres. Det kan være en vei som skal planlegges, et hus som skal bygges osv. Alt som skal planlegges og bygges koster penger, så det gjelder å arbeide fremtidsrettet, så en får gjort mest mulig for de de midlene man har til rådighet. Videre må man tenke frem i tid, gjør jeg dette riktig for fremtiden? Jeg kan nevne noen tiltak som er utført, men også noen som er under planlegging og bygging.

I Sørdalen ble det for en tid tilbake tatt ut mye stein i forbindelse med regulering av vannstanden mellom Storvatnet og det tilhørende vassddrag. Steinen ble tatt ut ved Halsen, der veien går i en u-sving. Etter mitt syn en meget farlig sving. Bergtåa tar bort utsikten i svingen. Med et fornuftig uttak av stein ville det bli god sikt, men det skjedde ikke. Arbeidet med utsprengning startet ved gal ende av berghammeren. Når uttaket var slutt og arbeidet utført, var bergtåa intakt og sikten like dårlig. Det skortet på fremtidsrettet planlegging, etter mitt skjønn. Nok om den saken.

Jeg forflytter meg til Garrabrekka, der skulle steinura gjøres rassikker for veitrafikken. De første ukene skulle anleggsmaskinen bestige toppen av ura. Med stor fare for liv og helse kom den seg opp, men så store sprell kunne det vel ikke bli der oppe. Men ura skulle bli rassikker, koste hva det koste vil. Veien ble trukket enda nærmere ura for å få en fin kurve mot den gamle brua. Jeg kan ikke se noen fremtidsrettet tanke med det arbeidet som er utført. Brua som er der er nokså gammel og har begrenset levetid, vil jeg tru. Hvorfor ble ikke veien heller flyttet ut fra ura, kombinert med ei ny bru? Da hadde veien blitt nesten bein, slik at det ville vært mulig å kjøre i 80 km. Øvelsen oppe i ura ville vært overflødig, veien ville blitt like rassikker og brua ville vært ny og fremtidsrettet.

Jeg har tenkt meg til Ryssdalen også, men først tar jeg en stopp ved den nye byen mellom elvene. Der skal det bygges svømmehall til glede for noen, men til stor forargelse for de fleste innbyggere. Som det går fram av plana, må det være mangel på plass til bassenget, da de må ta bort (rive) Åfjordskroa, som er en meget etterspurt spiseplass. Nei, en fremtidsrettet plass for svømmebassenget, er ved idrettshallen! Med en slik plassering ville byen strekke seg helt til kirka, og enhver by må jo ha kirke innenfor bymuren. En slik løsning ville vært fremtidsrettet.

Så var det Ryssdalen. Der skal det foregå store forandringer. Jeg tok turen opp dit og det var to veier. En smal som gikk oppover og en brei som gikk nedover, der var det ny asfalt. Jeg stoppet bilen og lente meg mot autovernet og kikket på det som var utført der nede. Ja der var det mye å se! Små hus i alle fasonger var plassert, kjøretøyer av alle slag, og videre veier som gikk oppover og andre nedover. I gaupefjellet oppover berget var det plassert store anleggsmaskiner på platåer i fjellet. Høyt oppe på andre siden fra der jeg står, var det reist en stor kran, som sto plassert på støypt sokkel. Det kostet sikkert noen kroner å få den opp der den sto, men den kommer sikkert godt med når den gigantiske brua skal bygges. Fra mitt ståsted kan det ikke være noen dårligere plass å bruke penger til ny veg, men meterprisen er sikkert under kontroll vil jeg tru?

Hvorfor skulle alternativet med vei fra Morkemo til Grøttingen og bru over Paulen, ikke ha noen interesse? På den strekningen er det nesten ikke høydeforskjell. Flott utsikt og ingen tuneller. Det alternativet som ble valgt er uten oppsittere langs vegen. Med alternativet Morkemo – Paulen, hadde ei hel grend fått glede av vegen. Jeg fatter ikke hvorfor dette alternativet ikke ble valgt. Det skal fraktes vindmøller, ja vel. Men de må altså opp Ryssdalen før nyveien påbegynnes. Vindmøllene hadde fått en fin og flat reise via Grøttingen og over Paulen. I utredningen er det oppgitt at det er 13 km veg fra Morkemo til Paulen, men privat oppmåling har kommet til at lengden er 7 km, med mulighet for ytterligere nedkorting. Har dette sin riktighet, ville dette alternativet blitt mye billigere. Så min konklusjon blir at det er ikke fremtidsrettet å bygge veien der den nå blir bygd. Der den nå går, er det vei for gaupa, men også gaupa kan bli forstyrret nå!

Oddvar Rømma, Åfjord