«Ja, i likhet med mange fra Vanvikan så mener jeg at dette er et dårlig valg av tomt»

foto