Fosna-Folket hadde 13.mars et oppslag om inngåelse av en intensjonsavtale om å levere mer lokalprodusert mat til Ørland flystasjon. Dette har det vært jobbet for i mange år og en svært godt nyhet av mange årsaker.

Riksrevisjonen leverte i fjor høst en rapport som konkluderte med at beredskapsplanleggingen på matsikkerhetsområdet i Norge er mangelfull. Mye at maten er importert, men forvaltningen kjenner ikke til potensialet for å omstille hverken produksjon eller forbruk i en krisesituasjon. Norge har stort potensial for å kunne bli mer selvforsynt, men dagens virkemidler er ikke nok til å øke produksjonen.

Jeg tror alle forstår de sårbarheter og bærekraftsmessige implikasjoner det medfører å kjøpe inn f.eks. gulerøtter på Forsvarets rammeavtaler, produsert langt unna hvor de skal konsumeres for så å skulle kjøres mange hundre kilometer til et av Forsvarets kjøkken kan gi opphav til. Når i dette tilfellet Ørland flystasjon ligger "midt i matfatet" for produksjon av gulerøtter, korn, melk og fisk. "Just-in-time"-logistikk bidrar teoretisk til lavere pris, men er også svært sårbart. Historien er full av eksempler på det.

Lokalt- og regionalt næringsliv blir også stimulert, noe som er uovermåtelig viktig for vertskommunene Forsvaret er tilstede i. Det bidrar til arbeidsplasser, vekst samt bo- og blilyst for våre ansatte som har sitt virke der. Forsvaret skal ikke bare beskytte samfunnet. Det er også ufravikelig en del av samfunnet.

Jeg vil berømme ledelsen ved Ørland flystasjon som jeg vet har jobbet for dette i mange år. Et viktig perspektiv har vært å gi egne ansatte best mulig mat med best mulig kvalitet. Kortreist lokalmat er et vesentlig bidra til det. Det er å ta personellet på alvor og også i handling vise at de gjør som de sier. Ser på personellet som sin viktigste ressurs!

Tom Myrvold, offiser