Jeg er stolt og glad for å være SVs førstekandidat foran høstens valg. Vi som stiller til valg for de ulike partiene, har de politiske løsningene vi mener er best for den kommunen vi bor i. For selv om Ørland er en bra kommune å leve i, så har vi som alle andre kommuner våre utfordringer.

Jeg kom flyttende til kommunen for 22 år siden, fordi jeg var så heldig å få jobb på Fosen videregående skole. Her begynte jeg å jobbe på ærverdige Hovde gård, som var en del av skolens lokaler på den tida. Etter hvert begynte jeg og å jobbe på Merieriskolen, og da denne ble flyttet til Trondheim, ble jeg med på flyttelasset. Jeg ble pendler. Nå arbeider jeg i oppfølgingstjenesten i kommunen

Høye priser påvirker alle Ørland i kommune, men noen har større utfordringer enn andre. Mange barn vokser allerede opp under fattigdomsgrensen i kommunen vår. Det sies at en god barndom varer livet ut, og SV vil at alle barn som vokser opp i Ørland kommune skal ha gode minner fra oppveksten i kommunen vår. For å lette på økonomien til de som sliter mest fikk SV i høst kjempet igjennom gratis halvdagsplass på SFO for andreklassinger. Vi har forhandlet og reversert Solberg-arven som fjernet brillestøtten til barn og kuttet i barnetillegget til uføre. Dette er viktige bidrag, men jobben er langt fra over!

Ørland kommune har tre umiddelbare utfordringer

-Oppvekst/barn

Det er nødvendig at barn har trygge steder å møte jevnaldrende, rammer for å bli og -å skape livslange vennskap. I perioder med høye priser og tøffe prioriteringer er det likevel de unges fritidsklubber noe av det første skjæres bort. Ørland kommune har et godt fritidstilbud til barn og unge, men fremdeles ser vi mobbing og utenforskap på skoler og barnehager. Jeg tror vi må øke grunnbemanning slik at det blir lettere for barn og unge å be om/ få hjelp når hen trenger det

- Eldreomsorg

Eldre får ikke den omsorgen de trenger på grunn av manglende kapasitet av ansatte og sykehjemsplasser. Ørland kommune skal være en god kommune å bli gammel i. Antallet alvorlig syke eldre øker og likevel ser vi en nedgang i sykepleiere og omsorgsarbeidere på vakt. Mange av oss kjente på skam og fortvilelse når vi så Brennpunkt på NRK om eldreomsorg, der 90 år gamle Lilly hadde skjult kamera i leiligheten som filmet pleien hun mottok av hjemmetjenesten. Et ønske om sykehjemsplass blir ikke mye mer enn et ønske når det er begrenset kapasitet, og et rop om hjelp blir ikke hørt når ansatte er underbemannet. Vi i SV vil bygge ut flere sykehjemsplasser i Ørland kommune og sørge for flere faglærte på vakt ved å tilby enda flere faste 100% ansettelser. De eldre skal hverken føle seg eller bli glemt, fordi mennesker trenger mennesker.

-Miljø

Det er viktig at vi handler nå for Ørland kommune sin fremtid. Måten Norge fortsetter å prioritere olje over klima minner om historien om gutten som fløy for nærme solen. Han fikk vinger laget av voks og en advarsel om å ikke fly for nærme solen. Full på opplevelsen av å fly ignorerte han advarselen, vingene smeltet av solen sin varme og han falt i sin død.

Oljen har tillat Norge å fly, men grådigheten som forlenger oljeletingen trosser klimaforskerne sine advarsler. Vi i Ørland SV vil ikke at vår kommune skal være en grunn til at solen spiser opp kloden. Kommunen gjør allerede klimatiltak, men vi må bedre. Ørland SV vil bytte kostbare og utdaterte oppvarmingsmetoder i offentlige bygg med energieffektive og grønne alternativer. Vi må ivareta de lokale veiene vi allerede har, men også satse på miljøvennlige alternativer.

Ved hvert valg sies det at dette valget er det viktigste. Sjeldent har det vært mer sant enn nå. Vi må jobbe for en grønnere fremtid og en rettferdig kommune, der alle mennesker har like muligheter. Med en kjærlighet for Ørland og folkene som bor her vil jeg se den beste utgaven av kommunen som mulig.

Hjelp meg i denne oppgaven og stem SV.

Øyvind Næss, 1. kandidat Ørland SV