Her kommer et lite hjertesukk fra noen tilårskomne jenter, som er midt i den skremmende «eldrebølgen». Den eldrebølgen som er varsla i en hel generasjon. Er eldrebøgen her nå tro? Hva skjer nå i vår nye tilværelse, som godt voksen, i en ganske så ny kommune?

Hva er viktig i våre liv? Joda:

1. Tilgang til legekontoret.

Hvorfor heter det Ørland legetjeneste avdeling Bjugn?

Vi har tilgang til et legekontor med flotte lokaler. Fantastiske folk som møter oss med vennlighet og smil, flinke folk, som vi velger å tro lever i et godt arbeidsmiljø.

Vår bekymring:

Rykter sier at dette skal bli et «satelittkontor». Hva betyr det?

Vi ønsker og vi blir veldig fornøyd hvis en eller annen, som arbeider intens for å få til dette, kan forklare oss – og kanskje andre, hva dette egentlig betyr!

Vi føler etter hvert utrygghet, uvisshet og uro i en ellers så grei hverdag.

Vi trenger vårt legekontor sjøl om vi er flinke til å røre på oss.

Eva Sagbakk, Bodhild Hammern og Inger Vik Klakken