Relatert til diskusjon rundt strømpriser, synes det som om ingen bryr seg om den andre delen av strømregningen, nemlig nettleie.

Ifølge en reportasje i F-F 17.09.2021 om nettleie uttaler sjefen (Torbjørn Storsve) for Nettselskapet AS:

– Blant de billigste i landet

Målsettingen har vært tydelig hele veien; selskapet skal ha en nettleie som er blant de laveste i landet ifølge Storsve. Under arbeidet med omstillingen har ledelsen avdekket effekter av sammenslåingen og sett etter mulige måter å redusere kostnadene på, samtidig som sikker forsyning av strøm bevares. Det er påfallende at offentlig eide selskaper som Tensio og Nettselskapet AS (Nettselskapet har ansvar for strømforsyningen til 24 000 kunder i Indre Fosen, Ørland, Orkdal, Hemne og Snillfjord, og eies av Rissa Kraftlag SA, Fosenkraft AS, Orkland Energi Holding AS og Sodvin SA.) kan ha så store prisforskjeller på en monopol tjeneste !!

Status i september 2022 er følgende: •For det som benevnes Kapasitet (2-5 eller 5-10 kW) er Nettselskapet 47% dyrere enn Tensio.

•For Energiledd 06-22 er Nettselskapet 36% dyrere

•For Energiledd 22-06 er Nettselskapet 43% dyrere.

Nettselskapet klarer heller ikke å spesifisere på faktura de tre timene med høyest forbruk. Dette gjør det umulig for abonnentene å kontrollere om riktig Kapasitets tariff er benyttet (det blir som å kjøpe bil uten speedometer).

Nettselskapet skylder fosningene en forklaring !

Tore Pettersen