Når Ørland SV ved leder Øyvind Næss hevder å ha ryggdekning for hva Ørland SV mener offentlig, så forventer medlemmene og undertegnende, at det er saklig behandlet innad i Ørland SV. Noe deres innlegg, publisert i Fosna-Folket den 14.10.2021 med overskrift «Ørland SV har ikke skiftet standpunkt», ikke har blitt gjort. Det har ikke blitt innkalt til noen møter, hverken i styret, i arbeidsutvalget eller medlemsmøte hvor dette er blitt diskutert. Det blir for meg usaklig når man signerer på vegne av Ørland SV. Opplevelsen av deres innlegg kan forståes slik at det er innført partipisk i Ørland SV, og at det skrives i innlegget at «i SV har vi alltid gode diskusjoner og utveksling av meninger», det stemmer ikke uten at jeg kommer til å begrunne dette videre nå.

I dag melder et medlem seg ut av Ørland SV på bl.a bakgrunn av dette og flere vurderer å gjøre det samme, det synes jeg er trist men er fullt forståelig. Det er også flere medlemmer som sier at dette har de ikke blitt spurt om, og som ikke kan stille seg bak det Øyvind Næss, på vegne av Ørland SV skriver i sitt innlegg.

I Bjugn SV sa man ja til en sammenslåing med et bakteppe om at en sammenslåing skulle skje ved en frivillig sammenslåing, vil tro det det samme bakteppe var gjeldende i gamle Ørland SV.

SV har hele tiden vært imot bruk av tvang i disse prosessene og politikken til SV er : «At fylker og kommuner som er tvangssammenslått skal kunne oppheve vedtakene dersom de selv ønsker det» så spør jeg meg, er det så at Ørland SV ved Øyvind Næss er blitt en forkjemper for bruk av tvang ved sammenslåinger av kommuner og fylker?

Eller er det sånn at dette skal vi ikke snakke noe om, for det passer enkelte i SV best? Jeg mener at en diskusjon om en løsrivelse av tvangstrøyen bør ønskes velkommen av alle, uavhengig om man er for eller imot en løsrivelse, og for å presisere min holdning så er det ikke min stemme som er viktig i denne sammenheng ei heller Ørland SV sitt syn, det er stemmene til folket så må få lov til å si sitt og da igjennom en folkeavstemming.

Ragnar Grønås,

Kommunestyrerepresentant i Ørland kommune for Ørland SV