Jeg heter Jonathan og er 10 år gammel. I barnekonvensjonen står det at «Alle barn har rett til å si sine meninger og ha innflytelse i saker som angår dem»

Jeg bor i Råkvåg og jeg trives veldig godt på skolen min.

Jeg har kommet til å synes at det er skikkelig dumt å bli flyttet til Åsly. Jeg går på kulturskole hvor jeg egentlig skulle ha timer i Rissa, men synes det ble alt for langt å kjøre helt til Rissa selv om gitar er noe jeg liker veldig godt! Så der har jeg nå undervisning på teams. Jeg går og på fotball der jeg noen ganger kjører til Fevåg for å ha trening, jeg syntes til og med at det er for langt. På bussturen er det skikkelig mye bråk på tur til skolen som tar 20 minutter. Bare det gir meg kvalme og hodepine! Så se for dere 70 minutter med busstur da! EN vei! Jeg er veldig sikker på at det er absolutt ingen på skolen vår som har lyst til å flyttes til Åsly.

I barnekonvensjonen står det:

Til barnets beste: Voksne skal gjøre det som er best for barna.

Hvis dere voksne utsetter oss barn for den lange reiseveien, er ikke det til barnas beste.

Lek og fritid: Alle barn har rett til lek, fritid og hvile, og til å delta i kunst- og kulturliv.

Det er mange ting jeg gjør på fritiden som jeg ikke vil få tid til, eller har overskudd til hvis jeg må sitte på buss fra 2,5-3 timer hver dag. Pluss at jeg må våkne mye tidligere og legge meg mye tidligere for å få nok søvn. Det vil føre til at min dag ikke blir som den er i dag om vi flyttes. Jeg er en gutt som liker å være med på ting som for eksempel: Fotball, korps, 4h og gitar. Flere av disse hobbyene tar dere fra meg, og jeg må istedenfor å gjøre disse tingene, sitte på buss.

Hvis dere voksne flytter oss så bryter dere flere av reglene i barnekonvensjonen.

BEHOLD MÆLAN SKOLE SOM EN SKOLE FOR ALLE OG LA BARNA BEVARE FRITIDEN SIN!

Jonathan