Jeg viser til Arnstein Mikkelhaug sitt leserinnlegg i Fosna Folket sin nettutgave den 28.10. Der stiller han spørsmål hva jeg og Arbeiderpartiet har gjort for å få realisert gang og sykkelsti fra Uthaug til Brekstad.

Det korte svaret er at lite er gjort. Det begrenser seg til at AP har hatt med seg fylkespolitikere på befaring i håp om at veieier skulle prioritere saken og at Øyvind Wiger- Haraldsvik stilte omtrent samme spørsmål som Mikkelhaug i siste kommunestyremøte, om det ikke hadde vært mulig å få til synergier i det arbeidet som foregår i samme traseen for tiden, som senere kunne bidratt til å realisere gang og sykkelstien fra Uthaug til Brekstad.

Det litt lengre svaret er at gang og sykkelstier og trafikksikkerhetstiltak ikke ser ut til å ha vært høyest prioritert i noen av de to gamle kommunene. I Ørland ble dette tiltaket planlagt men ikke bevilget penger til. I Bjugn ble det bevilget midler til flere lignende tiltak, men ingen planer for gjennomføring utarbeidet.

Dette førte til at kommunestyret den 29.10.2020 enstemmig valgte å redusere investeringsbudsjettet med like i overkant av 16 millioner til lignende tiltak. De fleste i gamle Bjugn kommune. Det gjelder tiltak på Elveng, Vallersund, Arnfinn Astads vei, Stuanes til Bjugn kirke og på Opphaug.

Jeg synes det er beklagelig at vi ikke har lyktes bedre med å få gjennomført tiltak for myke trafikanter i kommunen og håper vi greier å prioritere dette bedre i fremtiden.

Ogne Undertun (Ap)