Viser til artikkel i Fosna-Folket 25. januar rundt finansiering av stilling som ny forvarskoordinator.

I den forbindelse ønsker jeg å gi noen opplysninger i saken rundt Ørland Sparebank, Fosenkraft AS og Ørland kommune.

Ørland Sparebank sitter i dag med 17,3 % av aksjepostene i Fremtidens Industri AS. Pål Talmo en banksjef i Ørland Sparebank og nestleder i styret for Fremtidens Industri.

Fosenkraft AS eies i dag 80 % av Ørland kommune. Fosenkraft AS er videre den største eier av Egenkapitalbevis forkortet EKB i Ørland Sparebank med en andel på 18,975 %. Fosenkraft AS er representert i Generalforsamlingen i Ørland Sparebank gjennom konsernsjef Arnt Solem.

Styreleder i Ørland Sparebank Hans Kristian Norset er også eier av EKB i Ørland Sparebank gjennom selskapet Fosen Transport AS og Norset Agri As.

Håkon Sannan