«Jeg ønsker en radikal endring innen denne næringen.»

foto