I Pensjonistpartiet er det forbudt å snakke negativt om andre partier eller politiske motstandere. I Indre Fosen ser vi at et stort antall politikere ber seg fritatt fra politiske posisjoner de er valgt inn i. Foreløpig sistemann er Petter Harald Kimo, som begrunnet det delvis med at det er et utrivelig og belastende debattklima.

I Indre Fosen nærmer vi oss et tosifret antall som har trukket seg, og flere kommunestyrerepresentanter jeg har snakket med, vurderer å ikke stille til gjenvalg, med samme begrunnelse. Hvilke politikere får vi da? Jeg bare spør.

Jeg vil også benytte dette innlegget til å svare på en kommentar rettet til Pensjonistpartiet, for en tid tilbake, i Fosna-Folket. Der ble det påstått at PP har vært med på å "forgjelde kommunen".

PP har vært med på å bygge Mælan skole, to flotte bygg for Personer med spesielle behov, i sentrum, Stadsbygd Eldresenter, Nye Åsly skole, Smia i Leksvik og mye annet.

Kommunen har ca. 1,5 milliard i gjeld. Av dette er ca. 300 million gjeld som betaler seg selv, og ca. 150 mill. er penger (lån) som står ubrukt i banken, i påvente av at de kan/skal brukes. Disse pengene tjener kommunen på, da renteavkastningen er høyere enn rente/avdrag.

Omkring halvparten av rente og avdrag på totallånet dekkes av avkastningen på penger vi har i fond/aksjer. Og takket være en edruelig budsjettering, fikk vi mange, mange millioner mer i skatteinngang og kapitalavkastning, enn budsjettert. Og får vi renteoppgang, vil dette ikke ramme hele totalgjelda.

Jo da, vi har for mye gjeld. Vi er enige om det. Men vi har også nesten like mye i fond og aksjer, som vi har i lån.

Det er det ikke mange kommuner som har. Men det er viktig at velgerne får en nyansert framstilling av dette.

Et annet emne er eiendomsskatt. I budsjettbehandlingen i desember gikk PP med på å innføre eiendomsskatt. PP krevde da at gjennomsnittlig skatt på bolig skulle ikke overstige ca. 1.500,- kroner.

Og sagt for siste gang:

ALLE PARTIER hadde eiendomsskatt i sitt budsjettforslag. ALLE! PP er ikke stolte av det.

Til slutt: La oss få fortgang i å selge kommunal eiendomsmasse. PP har mast i mange år. Det er riktig at regler sier at denne inntekten ikke kan brukes i drift.

Men PP mener at vi her har mange millioner som kan brukes til nedbetaling av gjeld eller til investeringer. Og bortfall av drift og vedlikehold av de solgte eiendommene, gagner driftsbudsjettet.

Den 30.3 velger PP nominasjonskomite. Ved juletider er lista til Kommunevalget 2023, klar. Vi har flere enn nok flinke/villige medlemmer å ta av. Og ordførerkandidat. Gjerne flere.

Harald Fagervold, Indre Fosen Pensjonistparti, leder