Som foreldre ønsker man det beste for barnet sitt, og det gjelder helt fra starten. Barna starter allerede i barnehage fra de fyller 1 år og er der frem til skolestart det året de fyller 6 år. Det vil si at de tilbringer ca. 8 timer 5 dager i uka i 5 år i barnehagen. For at dette skal fungere må barnet trives i barnehagen og oppnå den utviklingen den trenger. Og her kommer valgfriheten til foreldrene inn. Her på Stadsbygd er vi ekstremt heldige som har 3 barnehager å velge mellom. Alle barnehagene er forskjellige, med ulike fokusområder og satsninger. Det samme gjelder i flere bygder i kommunen. Det gjør at vi som foreldre kan søke om plass i den barnehagen som passer best for våre barn.

MEN dersom forslaget om ny finansieringsordning går gjennom slik som forslaget er satt opp, vil valgfriheten bli tatt fra oss fullstendig. Ifølge forslaget skal kommunen kunne legge ned barnehageplasser i private barnehager dersom det er ledige plasser i kommunale barnehager.

Det er ikke mange år siden Norge la inn millioner av kroner for å ruste opp «Barnehage-Norge», og det ble bevilget millioner av kroner til å opprette private barnehager fordi kommunene ikke klarte å tilby nok plasser i forhold til etterspørselen. Nå som etterspørselen er varierende, og flere og flere velger private barnehager vil kommunene ta over kontrollen igjen..

Dette vil føre til en svært uforutsigbar hverdag for private barnehager som ikke vet om de har mulighet til å beholde ansatte eller i hele tatt eksistere fra år til år, og det vil føre til at vi foreldre mister all kontroll over hva vi vil tilby våre barn.

Ikke glem at barna våre tilbringer MER tid i barnehagen de første leveårene, enn de gjør hjemme. Den påvirkningen som barnehagen har på barna skal vi ikke undervurdere. Og det er derfor det er så viktig at vi foreldre har den valgmuligheten. Se for deg å plassere barnet ditt i en barnehage du ikke har god kjemi med, som ikke fokuserer på det du ønsker, og der du som forelder ikke kommer overens med de ansatte? Det er små, sårbare barn vi snakker om som trenger mye oppfølging, og det må vi foreldre få være med å bestemme over!

Dette er på ingen måte en negativ omtale av kommunale barnehager, men mer en oppfordring til å kunne tilby begge deler for å beholde valgfriheten til familiene. Alle er forskjellige, og alle har forskjellige behov, og det må vi få lov til å ha.

Denne kommentaren kommer på bakgrunn av forslag om ny finansieringsmodell for private barnehager i Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-endringer-i-finansieringen-av-private-barnehager/id2861081/

Gjennom dette forslaget kan det se ut som at det er de mindre private barnehagene som nå blir straffet fordi større private kjedebarnehager har fått for frie tøyler. En barnehage skal ikke drives for å tjene penger og utbetale store bonuser til eiere. En barnehage er et ekstremt viktig tilbud for barn i Norge, og ikke noe man skal tjene store penger på. Så i stedet for å straffe mindre private barnehager ved å innføre dette forslaget, bør man heller se på andre muligheter for å kontrollere at slike kjedebarnehager ikke får fullstendig frie tøyler og driver barnehage som man driver en produksjons/salgsbedrift.

Anniken – Mamma til to gutter som traff blink i Akrobaten Barnehage på Stadsbygd