Regjeringen har bestemt at regningen for ukrainske flyktningers sitt opphold i Norge, skal sendes til verdens fattigste. I revidert nasjonalbudsjett kom det frem at fire milliarder fra bistandsbudsjettet skal brukes til å dekke oppholdet for ukrainere, som har flyktet for livet. Dette gjør Norge til den største mottakeren av norsk bistand.

KrF og tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein var da tidlig ute og advarte mot å ta penger fra bistandsbudsjettet. Ved krigens begynnelse frøs regjeringen alle utbetalinger av bistand til internasjonale aktører, for å kunne flytte på midlene slik at de kunne brukes på mottak i Trøndelag, fremfor å gi mat til sultofre i Jemen. Denne praksisen vil nå fortsette

FNs matvareprogram har ropt varsku om at konflikten i Ukraina vil få katastrofale konsekvenser for verdens fattige, og de har allerede begynt å kutte rasjonene til sultende mennesker i Nigeria og Sør-Sudan. Samtidig anslås det at Norges inntekter fra eksport av olje og gass vil være seks ganger høyere enn forventet i 2022, på grunn av konflikten.

NRK slo opp saken «Dette betyr budsjettet for deg», men Norges budsjett har påvirkning utenfor våre landegrenser. 553 millioner kroner mindre til utdanning, betyr at færre barn får gå på skole - barn som allerede har mistet skolegang på grunn av pandemien. 600 millioner mindre til helsehjelp, betyr at mange mister nødvendig helsehjelp, særlig kvinner.

350 millioner mindre til UNICEF, betyr at arbeidet for barns rettigheter bremses. UNICEF har også hovedansvaret for å koordinere nødhjelp i Ukraina. Enda 500 millioner kroner er kuttet fra viktige hjelpe- og menneskerettighetsorganisasjoner. Det betyr mindre til dem som gjør verden til et bedre sted.

Regjeringens prioriteringer får betyr noe for flere enn deg og meg. Milliardkuttet til verdens fattige er tragisk, men regjeringens signal om at det er greit å ofre verdensborgere på denne måten er hjerterått. KrFU håper regjeringen snur sine brutale prioriteringer.

Alfred Olav Fonn, 2. nestleder i Trøndelag KrFU