Hvorfor er de norske F-35-flyene så mye dyrere enn de finske? Norge har kjøpt 52 av disse flyene og gjennomsnittsprisen pr fly er 1,74 milliarder. Finland har derimot kjøpt 62 F-35-fly, og de betaler 1,3 milliarder per fly. Har forsvarsdepartementet det største sugerøret inn i den norske statskassen?

Kan det være at Tybring Gjedde har rett når han hevder i Nettavisen at USA kan ha strukket seg langt i forhandlingene med Finland for å sikre seg en kunde utenfor Nato. Medlemskapet til Norge skulle vel gi fordeler for oss, nemlig at vi skulle få en rimeligere pris. Norge var svært villig til å bistå USA i krigen i Afghanistan fra 2001 - 2021 og likeså krigføringen i Libya med sine norske bombefly i 2011.

Det er kommet meg for øre at grunnen til at de norske flyene er så mye dyrere, er det faktum at de er utstyrt med en teknikk som gjør det mulig å frakte atomvåpen. Dette spørsmålet stiller jeg til den norske regjeringen/forsvarsdepartementet. Er dette tilfelle? Jeg håper dette ikke er tilfelle, og jeg ønsker en bekreftelse på dette.

Tore Nærland