Fylkesutvalget behandlet denne uken en sak med tittelen "Avklaring av AtBs økonomiske handlingsrom" der det ble drøftet og signalisert eventuelle kutt i tjenester på bakgrunn av økte utgifter på blant annet diesel.

For oss på Fosen ble de fleste samband nevnt i forbindelse med mulige kutt. Som beboer i Indre Fosen var det ekstra skremmende å lese om hurtigbåten Trondheim/Vanvikan. Der skisseres det mulige kutt av avganger og aller mest dramatisk nedlegging av hele ruta.

Høyre signaliserte at de ville opprettholde alle samband for å ivareta distriktet og de tilbud de har. Det er da overraskende at "distriktsvennlige" partier som Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Krf og Sv velger å ikke støtte Høyres forslag. Et forslag som klart sa at nedlegging ikke kommer på tale!

Det merkelige opp i dette er at regjeringen som stort sett består av de samme partiene som de som gikk imot Høyre i Fylkesutvalget, nylig gjorde noen fergestrekninger gratis for å bedre situasjoner i distriktene, men samtidig reduserer overføringene til fylkene slik at det blir umulig å drifte øvrige ruter på en skikkelig måte.

Nå venter vi i spenning på statsbudsjettet 6. oktober. Da får vi svar på hvor ille dette kan bli. Jeg som ordførerkandidat i Indre Fosen vil kjempe hardt for å bevare, eller aller helst utvide tilbudet Vanvikan/Trondheim. Det kommer til å bli en av våre viktigste saker fremover.

Oskar Småvik, ordførerkandidat – Indre Fosen Høyre