I fjor var det oppslag i F-F om at Statens Vegvesen (SV) hadde fått forespørsel om å øke fartsgrensen fra 50 km til 70 km inn mot Åfjord sentrum fra sør. Jeg skrev et innlegg i F-F og en mail til SV, med argumenter for å beholde 50 skiltet.

For ikke så lenge siden satt mannen min og jeg og snakket om dette. I og med at det ikke var kommet nytt skilt regnet vi med at SV hadde tatt til fornuften og bestemt seg for å beholde 50 skiltet. To dager senere så jeg til min skuffelse at de holdt på å skifte skilt fra 50 til 60. Dette er jo bedre enn 70 km, og det er kommet varselskilt om krysningspunkt.

Det er bra. Opplysningsskiltet om kommende fartsreduksjon er tatt bort. Jeg skulle veldig gjerne hørt begrunnelsen til SV for forandringen de har gjort. Det er vel kjent at det er mange som er tatt i fartskontroll her. Er det tatt for mange? Er det begrunnelsen? I tilfelle en svært dårlig begrunnelse, synes jeg.

Er ikke noe av det viktigste vi bilister gjør, å holde fartsgrensen som er satt og ikke kjøre i den farten vi selv synes det bør være?

Enkelte har uttrykt glede over denne skiltforandringen. Jeg har sans for de små gleder i livet og det er kanskje noen som synes dette er en slik glede, å kunne spare 3-4 sekunder på å kjøre denne strekningen i 60 km i stedet for 50. Men jeg synes det er trist. Trist at SV tilsynelatende tar mer hensyn til de bilistene som bare kjører denne strekningen for å komme frem, enn til de mange myke trafikantene som krysser denne veien og til oss som har utkjørslene våre her.

Else Koren Nesheim