Av hensyn til min mor må jeg være anonym, sånn at det er sagt.

Kan noen svare på hvor mange eldre som har sykehjemsplass, omsorgsbolig og trygdebolig i Ørland? Likeså ønsker jeg å vite hvor mange pasienter korttidsavdelingen er laget for. Er det laget en plan for nye sykehjemsplasser/korttidsplasser i takt med den økende eldrebølgen?

Gjennom det siste halve året har min kjære mor dessverre måttet stifte bekjentskap med sykehus, DMS og korttidsavdeling flere ganger. Fra å være helt selvhjulpen ble det en brå overgang for min mor da hun plutselig ble syk i fjor høst. Brå overgang ble det også for oss barna da vi plutselig ble pårørende til en pleiepasient.

Vi elsker vår mamma høyt og ønsker at hun skal ha det så bra som mulig. Nå ser vi at hun ikke har det så bra lenger. Hun mistrives med situasjonen og har blitt deprimert. Det var overraskende kort vei fra å være høyst oppegående til å bli nesten dement. Hun pleide daglig å sitte ved PCn for å holde seg oppdatert. Hun elsket å følge barn, svigerbarn og barnebarn på Facebook, og så ukentlig på krimserier og andre serier på TV. Så kom den første innleggelsen på sykehus etterfulgt av et opphold på korttidsavdelingen, der måtte hun dele rom med en annen dame, og da ble ikke livet så greit lenger. Null privatliv og depresjonen tok tak.

Så var det noen uker hjemme før et nytt sykehusopphold og korttidsopphold ble gjennomført på samme viset. Må legge til at vi ikke har noe å utsette på de ansatte englene, annet enn at de er for få. Vet ikke hvor mange ganger mamma måtte vente lenge på hjelp for å gå på do, men det var mange. Plutselig ble hun sendt hjem igjen før opprinnelig tenkt også, enda hun ikke var i stand til å klare seg selv, fordi det stod mange pasienter utskrivningsklare fra sykehus som ennå ikke var friske nok til å komme seg helt hjem. Dette ble det enda en runde på. Vi føler mamma har blitt en kasteball i et system der alt handler om penger og effektivitet. Burde ikke eldre og syke få lov til å ha det godt de siste årene av sitt liv?

Burde det ikke legges opp til at TV og wifi er obligatoriske på alle rom (wifi funker dårlig her, har vi fått til svar når vi har spurt), sånn at de eldre fortsatt kan holde seg oppdatert via PC skjermen?

Det frister ikke å bli gammel i Ørland når jeg ser hvordan mamma har det. Det sies at de eldre skal bo lengst mulig hjemme, og det er jeg enig i så lenge de klarer å opprettholde et godt liv der. Den dagen det ikke går lenger burde kommunen stått parat med ledige husrom med lett tilgjengelige helsepleiere i umiddelbar nærhet. Hva med å bygge seniorleiligheter med omsorgsfunksjoner?

Sist men ikke minst – hvorfor ikke kjøpe en brakkerigg til kontorfolkene som i dag holder hus i det gamle sykehjemmet på Brekstad, for så å ta i bruk de nåværende kontorene til nye korttidsplasser? En ting er i hvert fall sikkert og det er at eldreomsorgen i Ørland er langt unna å være tilfredsstillende.

Hilsen bekymret datter